Ponad połowa Polaków deklaruje gotowość szczepienia przeciw COVID-19, gdyby była dostępna szczepionka

Opublikowano w dniu: 3 września 2020

Z badania ankietowego przeprowadzonego na próbie ok. 20 tys. dorosłych z 27 krajów, ogółem 74% badanych twierdziło, że zdecydowałoby się zaszczepić przeciw COVID-19, gdyby była dostępna szczepionka. Wśród badanych byli również Polacy, gdzie 56% zadeklarowało przystąpienie do szczepienia przeciw COVID w przypadku dostępności szczepionki.

W okresie od 24 lipca do 7 sierpnia 2020 roku firma Ipsos przeprowadziła drogą internetową badanie ankietowe, w którym wzięło udział łącznie 19 519 osób, w tym mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Malezji, Afryki Południowej i Turcji w wieku 18-74 lata oraz mieszkańcy 22 innych krajów, w tym Polski, w wieku 16-74 lata. Badanie przeprowadzono na platformie internetowej Światowego Forum Ekonomicznego.

Z badania wynika, że ogółem 74% badanych zdecydowałoby się zaszczepić przeciw COVID-19, gdyby była dostępna szczepionka. Najwyższą akceptację dla szczepień przeciw COVID-19 zadeklarowali w badaniu mieszkańcy Chin (97%), Brazylii (88%), Australii (88%) oraz Indii (87%). Najniższą akceptację dla szczepienia zadeklarowali mieszkańcy Rosji (54%), Polski (56%), Węgier (56%) i Francji (59%).

Wśród osób objętych badaniem we wszystkich 27 krajach łącznie 59% uważa, że szczepionka przeciw COVID-19 nie będzie dostępna do końca 2021 roku. Aż 87% mieszkańców Chin zadeklarowało, że uważa, że będzie to jednak możliwe jeszcze do końca 2021 roku. Podobnie pozytywnie sytuację oceniają mieszkańcy Arabii Saudyjskiej (75%) oraz Indii (74%). Innego zdania są badani mieszkańcy Polski, Niemiec, Belgii i Japonii, gdzie tylko mniej niż jedna czwarta badanych uważa, że szczepionka będzie dostępna do końca bieżącego roku.

Wśród głównych powodów wymienianych przez osoby, które deklarowały w badaniu, że nie zaszczepiłyby się przeciw COVID-19 było występowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (56%). Wśród obaw dotyczących szczepienia przeciw COVID-19, Polacy wymieniali najczęściej: występowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (65%), niedostateczną skuteczność szczepionki (44%), niewystarczające ryzyko związane z COVID-19 (13%), ogólna niezgoda na szczepienia (18%).

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading