Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat

Opublikowano w dniu: 15 grudnia 2021

W komunikacie z dnia 10.12.21 Minister Zdrowia poinformował o rozpoczęciu szczepień przeciw COVID-19 dzieci w grupie wieku 5-11 lat szczepionką mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml). Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu 21 dni między dawkami. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21 dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Trzydawkowy schemat szczepienia zalecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:

 • w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
 • w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
 • po przeszczepach narządów litych,
 • przyjmujących leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
 • zakażonych HIV,
 • leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
 • dializowanych z powodu niewydolności nerek.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

Skierowania na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat są wystawiane automatycznie przez system z chwilą ukończenia przez dziecko 5 r.ż.

Informacje o punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci są widoczne w e-rejestracji.

Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19.

Informacje dodatkowe:

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10 µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat.

Dwie dawki szczepionki powinny być podane w odstępie co najmniej 21 dni.

Młodzież w wieku ≥12 lat powinna otrzymać szczepionkę Comirnaty w dawce 30 µg.

Jeżeli pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki dziecko kończy 12 lat, należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z jego wiekiem w dniu szczepienia w schemacie:

1) pierwszą dawkę szczepionki dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 5-11 lat (dawka 0,2 ml zawierająca 10 µg w fiolce z pomarańczowym wieczkiem),

2) jako drugą dawkę szczepionkę dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych (dawka 0,3 ml zawierająca 30 µg w fiolce z fioletowym wieczkiem).

Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo w tym samym czasie (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki.

W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek osoby szczepionej (ukończony 5 r.ż.).

Skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) będzie wystawiany dla dziecka w pełni zaszczepionego na dotychczasowych zasadach.

Zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych:
Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP) należy zgłaszać do:

 • lekarza, który zgłasza NOP za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu: gabinet.gov.pl,
 • Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl,
 • Podmiotu odpowiedzialnego.
Materiały źródłowe

Komunikat nr 15 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci 5-11 lat. 12.12.2021.

 

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading