Komunikat KE w obszarze strategii szczepień i wprowadzania szczepionek przeciwko COVID-19

Opublikowano w dniu: 20 października 2020

15 października 2020 roku Komisja Europejska wydała komunikat na temat gotowości w obszarze strategii szczepień i wprowadzania szczepionek przeciw COVID-19. Opracowanie i szybkie wprowadzenie na świecie bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciw COVID-19 pozostaje kluczowym elementem rozwiązania kryzysowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Kiedy bezpieczna i skuteczna szczepionka będzie już dostępna, szczepienia odegrają kluczową rolę w ratowaniu życia, ograniczeniu pandemii, ochronie systemów opieki zdrowotnej i odbudowie naszej gospodarki.

Chociaż opracowanie szczepionki to skomplikowany proces i zwykle trwa ok. 10 lat, podejmowane są starania do osiągnięcia tego celu w okresie 12 – 18 miesięcy, jeśli nie wcześniej, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, jakości i skuteczności szczepionki.

Zapewnienie wszystkim Europejczykom bezpiecznej szczepionki pozostaje głównym priorytetem Komisji Europejskiej.

W strategii UE dotyczącej szczepionek przeciw COVID-19 przedstawiono plan dalszego działania.

Zaproponowano sposób zapewnienia producentom szczepionek wsparcia finansowego (płatności zaliczkowe) w celu przyspieszenia opracowania i produkcji najbardziej obiecujących szczepionek. KE zawarła umowy zakupu szczepionek z wyprzedzeniem. Dotychczas zawarto 3 umowy umożliwiające zakup szczepionki po potwierdzeniu jej bezpieczeństwa i skuteczności, z firmą AstraZeneka (300 mln dawek), Sanofi-Glaxo (300 mln dawek) oraz Jonson&Jonson (200 mln dawek). Od października podobna współpraca podejmowana jest z innymi producentami szczepionek (CureVac, Moderna, BioNTech/Pfizer).

Ponieważ nie mamy gwarancji, która szczepionka zostanie dopuszczona na rynek, ważne jest aby był dostęp do szerokiego zestawu potencjalnych preparatów szczepionkowych o różnych podejściach technologicznych, aby maksymalnie zwiększyć szanse na szybkie opracowanie, produkcję i wprowadzenie na rynek szczepionki dla wszystkich Europejczyków.

Zgodnie ze strategią KE każde państwo otrzyma dawki na podstawie klucza podziału proporcjonalnie do rozmieszczenie populacji.

KE wskazuje, że kluczowe będzie w szczególności skuteczne, spójne i przejrzyste rozpowszechnianie informacji na temat szczepionek i ich dostępności.

Priorytetem dla KE jest również wspieranie równego i globalnego dostępu do bezpiecznej i skutecznej szczepionki dla wszystkich oraz uczynienie szczepionki globalnym dobrem publicznym.

KE podkreśla, że bezpieczeństwo, jakość i skuteczność to podstawowe wymogi dotyczące wszelkich szczepionek lub produktów leczniczych, które mogą zostać wprowadzone na rynek UE.

Wymogi bezpieczeństwa dotyczące szczepionek przeciw COVID-19 są tak samo rygorystyczne jak w przypadku wszelkich innych szczepionek w UE i pandemia tego nie zmieni.

KE podkreśla, że poza opracowaniem i dopuszczeniem do obrotu szczepionek przeciw COVID-19, równie ważne będzie udane wprowadzenie i wystarczające wykorzystanie takich szczepionek. Wskazano, że gdy tylko będzie dostępna szczepionka poszczególne kraje powinny podjąć szereg działań przygotowawczych, aby umożliwić jej jak najbardziej efektywne i ukierunkowane wprowadzenie, z uwzględnieniem aspektów związanych z organizacją i dystrybucją szczepionek (np. wykwalifikowany personel medyczny, sprzęt medyczny i ochronny, programy szkoleń, terminowy dostęp do nowych informacji, specyfika łańcucha chłodniczego, opakowania wielodawkowe, system przypominania w sytuacji 2 dawkowych schematów szczepień, kampanie komunikacyjne wychodzące na przeciw dezinformacji w sprawie szczepień przeciw COVID-19).

MATERIAŁY DO POBRANIA
Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading