Stan zaszczepienia przeciw grypie wśród personelu medycznego w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2019/2020

Opublikowano w dniu: 20 października 2020

2 października 2020 roku amerykańskie Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych (CDC) przedstawiło raport o stanie zaszczepienia przeciw grypie wśród personelu medycznego w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2019/2020. Ponad 80% ankietowanych przedstawicieli personelu medycznego deklarowało wykonane szczepienie przeciw grypie w sezonie 2019/2020.

Komitet Doradczy ds. szczepień (ACIP, Advisory Committee on Immunization Practices) zaleca coroczne szczepienie przeciw grypie wszystkim pracownikom ochrony zdrowia. Celem szczepienia jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu grypy wśród personelu medycznego i pacjentów oraz ograniczenie absencji w pracy wśród personelu medycznego. CDC przeprowadziło badanie ankietowe oceniające odsetek zaszczepionych pracowników ochrony zdrowia w sezonie 2019/2020. Ankietę dostępną w internecie wypełniło 2401 osób.

  • Ogółem 80,6% zadeklarowało wykonane szczepienie przeciw grypie w sezonie 2019/2020 (podobnie jak w poprzednim sezonie).
  • Odsetek zaszczepionych był wyższy w placówkach, gdzie szczepienie jest wymagane przez pracodawcę (94,4%) niż w placówkach, gdzie nie jest wymagane (69,6%).
  • Biorąc pod uwagę rodzaj placówki medycznej, odsetek zaszczepionych był najwyższy w poradniach i szpitalach, gdzie jest wymagane szczepienie (odpowiednio 96,1% i 95,7%), a najniższy w poradniach i placówkach opieki przewlekłej, gdzie nie jest wymagane (odpowiednio 47,7% i 49,9%).

Aby zapewnić pracownikom medycznym i ich pacjentom ochronę przed grypą, należy wprowadzić w placówkach ochrony zdrowia, zwłaszcza opieki długoterminowej, strategie poprawiające stan zaszczepienia wśród personelu medycznego, w tym promocję szczepień i oferowanie ich w miejscu pracy. Ograniczenie występowania zakażeń układu oddechowego poprzez szczepienie pracowników medycznych przeciw grypie w obecnym sezonie może wspomóc ochronę wrażliwej populacji, w tym rezydentów placówek opieki długoterminowej, a także zachować zasoby ochrony zdrowia do walki z COVID-19. Co więcej, działania podjęte w tym celu, można będzie wykorzystać przy realizacji szczepień personelu medycznego przeciw COVID-19, kiedy będą już dostępne szczepionki.

Autor
Ewa Talarek
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading