Priorytety szczepień przeciw grypie w sytuacji niedoboru szczepionek w sezonie 2020/2021- rekomendacje WHO

Opublikowano w dniu: 22 października 2020

W związku z występującym w całym regionie Europejskim WHO niedoborem szczepionek przeciw grypie, WHO przygotowało rekomendacje wskazując, że szczepieniami przeciw grypie w czasie pandemii COVID-19, w pierwszej kolejności powinien zostać objęty personel ochrony zdrowia oraz osoby starsze.

Strategiczna Grupa Doradcza WHO ds. Szczepień (SAGE) wzywa poszczególne kraje do reagowania na niedobory szczepionek przeciw grypie poprzez wskazanie priorytetowych grup pacjentów, które w takiej sytuacji powinny zostać zaszczepione. SAGE wskazuje dwie grupy, które powinny być w pierwszej kolejności zaszczepione w sytuacji niedoboru szczepionki:

  • personel ochrony zdrowia, ze względu na podwyższone ryzyko zarażenia się wirusem grypy,
  • osoby starsze, ze względu na wyższe ryzyko powikłań w przypadku zakażenia.

Rekomendacje WHO dla szczepień przeciw grypie w sezonie 2020/2021 są nowe, wynikają z wyjątkowej sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na szczepionki przeciw grypie w okresie pandemii COVID-19.

W poprzednich sezonach epidemicznych grypy, WHO wśród grup ryzyka, szczególnie narażonych na zakażenie wymieniało: kobiety w ciąży (najwyższy priorytet), dzieci, osoby starsze, osoby z chorami towarzyszącymi i personel ochrony zdrowia.