Instytut Gruźlicy Chorób Płuc opublikował aktualny raport o występowaniu gruźlicy

Opublikowano w dniu: 22 czerwca 2018

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie opublikował raport roczny podsumowujący występowanie gruźlicy w 2017 roku. Dane przedstawione w biuletynie oparte są na oficjalnych danych z nadzoru epidemiologicznego rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Zachorowań na Gruźlicę prowadzonym przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Od kilkudziesięciu lat sukcesywnie spada liczba zachorowań na gruźlicę. W 2017 roku w Polsce zarejestrowano 5787 zachorowań na gruźlicę, czyli 657 przypadków gruźlicy mniej niż w roku poprzednim i 2294 przypadków mniej w porównaniu z rokiem 2008. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w 2017 roku wynosiła 15,1 i była mniejsza o 10,1% w porównaniu z rokiem 2016 oraz o 28,8% w porównaniu z rokiem 2008, w którym wynosiła 21,2.

Najczęstszą postacią gruźlicy była gruźlica płuc. W 2017 roku zarejestrowano 5 531 przypadków gruźlicy płuc, tj. 95,6% wszystkich zachorowań. Zachorowania na gruźlicę pozapłucną (256 przypadków) stanowiły 4,4% ogółu chorych zarejestrowanych w 2017 roku. Najczęstszą postacią gruźlicy pozapłucnej było gruźlicze zapalenie opłucnej (91 zachorowań), gruźlica obwodowych węzłów chłonnych (40 zachorowań), gruźlica kości i stawów (35 zachorowań), gruźlica narządów moczowo płciowych (22 zachorowań), gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (11 zachorowań). W 2017 roku nie zarejestrowano zachorowań na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dzieci do 14 lat.

Najwięcej zachorowań odnotowano u osób w wieku od 45 do 64 lat (44,9%). Zachorowania na gruźlicę dzieci do 14 lat stanowiły 1,2% ogółu zachorowań. U dzieci wykryto 45 przypadków gruźlicy płuc i 23 przypadki gruźlicy pozapłucnej. Najczęstszą postacią gruźlicy pozapłucnej u dzieci była gruźlica węzłów chłonnych klatki piersiowej. Podobnie jak w latach poprzednich na gruźlicę częściej chorowali mężczyźni – 71,3% ogółu zachorowań. Więcej zachorowań na gruźlicę odnotowano w miastach (3 614) niż na wsi (2173).

W 2016 roku gruźlica była przyczyną zgonu 543 osób, co stanowiło 0,14% ogółu zgonów w 2016 roku w Polsce i 28,1% zgonów z powodu wszystkich chorób zakaźnych i pasożytniczych. Najwięcej osób zmarłych było w wieku 45-64 lata, częściej umierali na gruźlicę mężczyźni.

W Polsce wśród cudzoziemców odnotowano 1,9% wszystkich zachorowań na gruźlicę.

Źródło:

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Biuletynie IGChP.

Gruźlica. Biuletyn IGiChP.2017 cz. 1. Wstęp

Gruźlica. Biuletyn IGiChP. 2017 część 2- Zapadalność

 

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading