Jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować w czasie wizyty szczepiennej w okresie pandemii?

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i konsultantów krajowych realizację szczepień obowiązkowych należy odłożyć do 18 kwietnia 2020 r.

Rekomendacje uwzględniają możliwość szczepienia w sytuacji zaistnienia uzasadnionych przesłanek medycznych – lekarz opiekujący się dzieckiem powinien podjąć wówczas indywidualną decyzję.

Poniżej przedstawiono zasady bezpieczeństwa, które należy zachować w czasie wizyty szczepiennej w okresie pandemii COVID-19.

W czasie szczepienia w okresie pandemii COVID-19 należy zadbać o następujące warunki (tekst pochodzi z artykułu dr I. Małeckiej Czy aktualnie w sytuacji epidemii SARS-CoV-2 w Polsce nie należy wykonywać żadnych szczepień ochronnych u dzieci? dostępnego na portalu medycyna Praktyczna Szczepienia?)

  1. możliwość odizolowania dzieci zdrowych od pacjentów chorych (np. inne pomieszczenie z osobnym wejściem, inne godziny przyjęć itp.)
  2. brak epidemiologicznych czynników ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu minionych 14 dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu minionych 14 dni z osobą chorą na COVID-19, lub zakażoną SARS-CoV-2, lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2)
  3. brak objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka) zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników, które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Wywiad epidemiologiczny i wstępną kwalifikację można aktualnie przeprowadzić telefonicznie umawiając wizytę dziecka w poradni.

W razie potrzeby (np. kontakt personelu z innymi chorymi, obawa o bezobjawowe zakażenie) założenie przez personel realizujący kwalifikację i szczepienie dziecka maseczek na twarz i rękawiczek jednorazowych, jako uzupełnienie standardowej higieny rąk, minimalizuje ryzyko przeniesienia zakażenia SARS-CoV-2 na dziecko lub jego opiekunów w przypadku bezobjawowego zakażenia personelu (choć ryzyko takiej transmisji bez bliskiego i dłuższego kontaktu jest znikome).

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2020

Powiązane artykuły:

Zalecenia realizacji szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19

Materiały źródłowe

WHO. Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region. 20 March 2020.

CDC. Maintaining Childhood Immunizations During COVID-19 Pandemic.

 

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading