Zalecenia realizacji szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19

Opublikowano w dniu: 20 marca 2020

Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wraz z konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii rekomendują odroczenie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, na 30 dni od wydania komunikatu, tj. do 18 kwietnia 2020 r.

Rekomendacje uwzględniają ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zalecenie ma na celu ograniczenie skupisk dzieci i rodziców w przychodniach.

Szczepienie może być wykonane w sytuacji zaistnienia uzasadnionych przesłanek medycznych – lekarz opiekujący się dzieckiem powinien podjąć wówczas indywidualną decyzję.

Szczepienia w oddziałach noworodkowych oraz szczepienia poekspozycyjne powinny być prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne powinny wydawać szczepionki bez ograniczeń i na zasadach dotychczasowej dystrybucji.

Powyższe rekomendacje stanowią doprecyzowanie wcześniejszego zalecenia okresowego zawieszenia wizyt profilaktycznych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w tym szczepień ochronnych oraz wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). 

Polecamy również artykuł dr n. med. Ilony Małeckiej pt. „Czy aktualnie w sytuacji epidemii SARS-CoV-2 w Polsce nie należy wykonywać żadnych szczepień ochronnych u dzieci?

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading