Jak wygląda kwalifikacja dziecka w wieku 5-11 lat do szczepienia przeciw COVID-19?

Przed szczepieniem przeciw COVID-19 należy przeprowadzić lekarskie badanie kwalifikacyjne,  w celu wykrycia przeciwwskazań do szczepienia lub stanów wymagających zachowania szczególnej ostrożności w czasie szczepienia.

Celem kwalifikacji lekarskiej do szczepienia jest maksymalne ograniczenie ryzyka wystąpienia ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) i zagwarantowanie maksymalnej skuteczności szczepienia, a także optymalnego zakresu ochrony w indywidualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Badanie kwalifikacyjne dziecka w wieku 5-11 lat przeprowadza lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu.

Kwalifikacja do szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje 2 elementy:

  • celowany wywiad przesiewowy przeprowadzony według ujednoliconego kwestionariusza,
  • przesiewowe badanie przedmiotowe (fizykalne),

aby łącznie zidentyfikować przeciwwskazania do szczepienia lub stany wymagające zachowania szczególnej ostrożności w czasie szczepienia.

Lekarz kwalifikujący podejmuje decyzję o szczepieniu na podstawie analizy uzyskanych odpowiedzi na pytania ujęte w kwestionariuszu i wyników badania przedmiotowego.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5 -11 lat przeciw COVID-19.

Rodzic/opiekun prawny wypełnia kwestionariusz przed zgłoszeniem się na kwalifikację, personel medyczny przeprowadza wywiad i uzupełnia kwestionariusz w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.

W przypadku, gdy wywiad nie ujawnia objawów alarmowych, a dziecko wygląda na zdrowe i uzyskano jednoznacznie negatywne odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, możliwe jest zastosowanie przesiewowego badania przedmiotowego ograniczonego do:

  • pomiaru temperatury ciała (metodą bezdotykową),
  • oglądania skóry (wykwity),
  • oceny układu oddechowego.

W razie wątpliwości lub sygnałów alarmowych wynikających z odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, należy przeprowadzić bardziej szczegółowe, standardowe badanie lekarskie.

U dzieci chorych przewlekle badanie przedmiotowe powinno być rozszerzone o sprawdzenie tych objawów, które mogą wskazywać na zaostrzenie choroby podstawowej. Nie wszystkie wykryte w ten sposób odchylenia będą przeciwwskazaniem do szczepień, ale ich ujawnienie pozwoli na modyfikację leczenia oraz wykluczenie stwierdzonego objawu jako niepożądanego odczynu poszczepiennego.   

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2022
Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading