Gdzie można zrealizować szczepienia, które są zalecane kobiecie w ciąży?

Szczepienie kobiety ciężarnej powinno być wykonane w poradni POZ, dysponującej gabinetem szczepień, na zlecenie lekarza rodzinnego, po przeprowadzonym przez niego badaniu kwalifikacyjnym. Szczepienia przeciw COVID-19 realizowane są w dedykowanych tym szczepieniom punktach. W przypadku ciąży fizjologicznej kwalifikacja pozostaje całkowicie w gestii lekarza POZ. W ciąży zagrożonej/powikłanej lub innej sytuacji budzącej wątpliwości lekarza rodzinnego, może być konieczna konsultacja ginekologa położnika w celu wykluczenia przeciwwskazań (brak lub istnienie przeciwwskazań w takim przypadku powinno zostać udokumentowane wydanym zaświadczeniem).

W sytuacji odmowy realizacji szczepienia kobiety w ciąży przez lekarza rodzinnego powinno się taką sytuację wyjaśnić z kierownikiem poradni.

Badanie kwalifikacyjne i usługa wykonania szczepienia, które według PSO jest zalecane w ciąży (np. szczepienie przeciw krztuścowi, szczepienie przeciw grypie) jest bezpłatne, natomiast pacjentka pokrywa koszt szczepionki.

Szczepienie przeciw grypie i szczepienie przeciw krztuścowi to dwa zalecane szczepienia w okresie ciąży.

W czasie pandemii COVID-19 w okresie ciąży zalecane jest również szczepienie przeciw COVID-19.

Ginekolog prowadzący ciążę zaleca szczepienie kobiecie w ciąży.

Lekarz rodzinny kwalifikuje do szczepienia i wykonuje lub zleca wykonanie szczepienia. W przypadku szczepienia przeciw COVID-19 i przeciw grypie poza lekarzem kwalifikować mogą: farmaceuta, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, felczer.

Szczepienie przeciw COVID-19 można zrealizować w punktach realizujących szczepienia przeciw COVID-19.

Szczepienie przeciw grypie można zrealizować w aptece lub POZ.

Szczepienie przeciw krztuścowi można zrealizować w POZ.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązek informowania o szczepieniach zalecanych spoczywa na lekarzu sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną. W przypadku kobiety ciężarnej opiekę taką sprawuje zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jak i ginekolog położnik. Lekarze tych specjalności powinni na równi posiadać wiedzę, które szczepienia (i dlaczego) są zalecane kobietom ciężarnym. Zatem informację o tym, jakie szczepienie jest potrzebne i kiedy je wykonać, kobieta ciężarna może (i powinna) uzyskać od lekarza POZ i ginekologa położnika.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2022

Powiązane artykuły:

Jakie szczepienia zaleca się kobietom w ciąży?

Autor
Ewa Talarek
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading