Gdzie można sprawdzić dane epidemiologiczne o chorobach zakaźnych?

W Polsce:

 

W Europie:

Od 2008 roku, Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC) systematycznie gromadzi dane o zachorowaniach rejestrowanych w krajach Unii Europejskiej. Dane te są udostępniane na stronie ECDC za pomocą narzędzia nazywającego się „atlas chorób zakaźnych” (https://atlas.ecdc.europa.eu). Za pomocą tego narzędzia można wybrać z rozwijanych list chorobę, zakres lat, rodzaj wskaźnika epidemiologicznego (liczba zachorowań, zapadalność, umieralność, rozkład według wieku) oraz typ zestawienia (np. mapa, tabela, wykres).

Biuro Europejskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO EURO) również gromadzi dane z wszystkich krajów Regionu Europejskiego, obejmującego 52 kraje, włączając w to wszystkie kraje Unii Europejskiej. Każdy kraj wypełnia standardowy Ujednolicony Formularz Rejestracji (Joint Reporting Form), za pomocą którego kraje zgłaszają dane dotyczące zachorowań oraz stan zaszczepienia  http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/reporting/en/

Na stronie WHO EURO każdy może sprawdzić różne wskaźniki epidemiologiczne dla krajów Europejskiego Regionu WHO zbieranych za pomocą centralnego zinformatyzowanego systemu CISID (centralized information system for infectious diseases).

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019

Powiązane artykuły:

Program Szczepień Ochronnych na 2019 rok

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading