Gdzie i jak często cholera występuje na świecie?

Według danych WHO w 2018 roku 34 kraje odnotowały łącznie 499 447 przypadków cholery i 2 990 zgonów. Współczynnik śmiertelności wynosił 0,6%.

W Europie cholera jest rzadką choroba podróżujących. W 2017 roku 5 krajów EU/EEA zgłosiło 17 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków cholery. Wszystkie te przypadki zostały zawleczone z terenów endemicznego występowania cholery (Afryka, Azja, Ameryka Środkowa).

Na mapie zaznaczono kraje gdzie odnotowywane są przypadki cholery.

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2019

Powiązane artykuły:

Cholera