Czy w szczepionkach mogą znaleźć się jakiekolwiek zanieczyszczenia?

Nie ma możliwości aby w szczepionkach znaleźć jakiekolwiek zanieczyszczenia. Przede wszystkim dlatego, że cały proces produkcji szczepionek przebiega w warunkach aseptycznych (jałowych). Dawki szczepionki podawane pacjentowi są przygotowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Wszystkie wykorzystywane materiały muszą być wolne od potencjalnych zanieczyszczeń czynnikami obcymi. Cały proces wytwarzania przebiega zgodnie z zaakceptowanymi w czasie rejestracji szczepionki etapami. Jest szczegółowo kontrolowany przez instytucje zewnętrzne. Wytwórcy w procesie wytwarzania każdej szczepionki muszą się dostosować do restrykcyjnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice) i stosować ściśle określone badania kontroli jakości na wszystkich etapach produkcji szczepionki, ze szczególnym naciskiem na etapy badania materiałów wyjściowych, linii komórek do hodowli wirusów, które są źródłem antygenów, serii siewnych bakterii i wirusów szczepionkowych, kończąc na produkcie końcowym. Obowiązują restrykcyjne wymagania kontroli jakości. O skali tych badań świadczy chociażby fakt, że w czasie wytwarzania 1 serii szczepionki skoniugowanej przeciw pneumokokom, od początkowego etapu aż do czasu podania jej pacjentowi przeprowadzonych może być nawet około 400 różnych badan kontroli jakości. Stosowane są nowoczesne metody kontroli, tak aby wykryć wszystkie, nawet potencjalne czynniki obce w szczepionkach.

 

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019

Powiązane artykuły:

Jakość szczepionek

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading