Czy szczepionki mRNA przeciw COVID-19 zaburzają cykl menstruacyjny?

Zmiany cyklu menstruacyjnego po szczepieniu przeciw COVID-19 stanowią naturalną reakcję organizmu, który rozwija odpowiedź odpornościową po szczepieniu. Mają charakter tymczasowy.

W dużym badaniu kohortowym oceniono czy szczepienia przeciw COVID-19 były związane ze zmianami w długości cyklu lub długości miesiączki. Badacze analizowali dane z aplikacji śledzącej płodność, Natural Cycles, gdzie 3 959 osób zgodziło się udostępnić swoje dane do badań. W grupie 2 403 zaszczepionych dziewcząt badacze oceniali okres 3 cykle przed szczepieniem i 3 cykle po szczepieniu. W grupie 1 556 osób nieszczepionych oceniano okres 6 cykli. Wykazano, że szczepienie wiązało się ze zmianą długości cyklu krótszą niż 1 dzień.  Obserwowano większy wzrost długości cyklu (~2 dni dłuższy) wśród 358 osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki w jednym cyklu. W tej grupie długość cyklu wracała do normy po 2 cyklach.

Badanie pokazuje, że szczepienie związane jest z krótkotrwałym zaburzeniem miesiączkowania. Badanie potwierdza hipotezę, że szczepienia wywołują odpowiedź immunologiczną związaną z występowaniem określonych odczynów poszczepiennych. Zjawisko to nie dotyczy wyłącznie szczepionek przeciw COVID-19. Obserwowane jest również po szczepieniu przeciw durowi brzusznemu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B czy szczepieniu przeciw HPV.

Instytucje zajmujące się monitorowaniem bezpieczeństwa szczepionek w Europe, tj. Europejska Agencja Leków i agencja rejestracji produktów leczniczych w Wielkiej Brytanii (MHRA) wskazały, że nie ma danych potwierdzających związek między szczepieniem przeciw COVID-19 a występowaniem zaburzeń miesiączkowania.

Zgłoszona liczba przypadków zaburzeń miesiączkowania po szczepieniach przeciw COVID-19 nie jest większa od spodziewanej liczby oszacowanej na podstawie zapadalności sprzed wprowadzenia powszechnych szczepień przeciw COVID-19. Zgłaszane objawy miały charakter przejściowy.

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2022

Powiązane artykuły:

Bezpieczeństwo szczepień przeciw COVID-19

Materiały źródłowe
  • Edelman A. i wsp. Association Between Menstrual Cycle Length and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination: A U.S. Cohort. Obstet Gynecol 2022 Jan 5.
  • Safety of COVID-19 vaccines. EMA.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading