Czy lekarz rodzinny, który realizuje szczepienia ochronne, ale w obecnej sytuacji ma kontakt z pacjentami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, powinien kwalifikować dzieci do szczepień?

Nie ma powodu, aby w tej sytuacji lekarz był odsunięty od kwalifikowania dzieci do szczepień (a także przyjmowania pacjentów, którzy zgłaszają się do POZ z innego powodu niż podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2), chyba że wspomniany kontakt z pacjentami z COVID-19 odbywa się bez odpowiedniego zabezpieczania (patrz niżej). Wtedy jednak należy uznać, że lekarz po takim kontakcie powinien być poddany kwarantannie. Jeśli natomiast lekarz przyjmuje pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19 stosując właściwe środki ochrony osobistej, a ponadto stosuje je w trakcie wizyty szczepiennej, ryzyko transmisji SARS-CoV-2 jest minimalne. Aby dodatkowo zmniejszyć ryzyko, sama wizyta w gabinecie powinna trwać możliwie jak najkrócej (wywiad może być zebrany wcześniej, przez telefon).

Oczywiście, jeśli lekarz ma objawy mogące odpowiadać zakażeniu SARS-CoV-2, powinno się je potwierdzić lub wykluczyć.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2020

Powiązane artykuły:

Szczepienia w czasie pandemii COVID-19