Europejska Agencja Leków rozszerzyła wskazania szczepionki skoniugowanej przeciw meningokokom grupy A, C, W135 i Y

Opublikowano w dniu: 21 marca 2012

Europejska Agencja Leków rozszerzyła wskazania skoniugowanej szczepionki Menveo przeciw meningokokom grupy A, C, W135 i Y dotyczące wieku osób szczepionych. Zarejestrowano rozszerzone wskazanie dotyczące wieku o grupę dzieci od 2 roku życia.

Obecnie zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego produkt Menveo jest przeznaczony do czynnego uodporniania  dzieci (od 2 r. ż.), młodzieży i dorosłych narażonych na kontakt z dwoinkami zapalenia opon mózgowych (Neisserria meningitidis) z grup serologicznych A, C, W135 i Y w celu zapobiegania chorobie inwazyjnej.

Źródło: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/001095/WC500124220.pdf

Autor:
Ewa Augustynowicz
Zakład Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading