Efektywność szczepionki mRNA Comirnaty w okresie występowania wariantów Delta i Omikron wirusa SARS-CoV-2 w grupie wieku 5-18 lat

Opublikowano w dniu: 22 kwietnia 2022

W czasopiśmie The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania oceny efektywności podstawowego szczepienia preparatem mRNA przeciw COVID-19 o nazwie Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w czasie dominacji wariantu Omikron wirusa SAR-CoV-2. W grupie dzieci w wieku 5-11 lat redukcja ryzyka choroby COVID-19 wymagającej hospitalizacji wynosiła 2/3. W grupie nastolatków w wieku 12–18 lat redukcja choroby COVID-19 wymagającej hospitalizacji była słabsza w porównaniu do okresu dominacji warianty Delta, podobnie jak wcześniej wykazano to u dorosłych. Poziom ochrony przed ciężkim przebiegiem COVID-19, wymagającym interwencji podtrzymujących życie, pozostawał wysoki u zaszczepionych nastolatków zarówno w okresach dominacji wariantu Delta, jak i wariantu Omicron.

„Wyniki naszych badań wskazują, że szczepienie przeciw COVID-19 u dzieci i młodzieży zapewnia ochronę przed najpoważniejszymi skutkami związanymi z COVID-19, niezależnie od wariantu wirusa” – powiedziała współautorka badania dr Lurie.

„Trudno przewidzieć, czy szczepionka będzie podobnie skuteczna wobec obecnie krążącego podwariantu Omicron, ale najprawdopodobniej poziom ochrony będzie podobny. Nasze wyniki potwierdzają znaczenie szczepień przeciwko COVID-19, w tym podania dawki przypominającej dla osób w wieku 12 lat i starszych, szczególnie w ochronie przed najcięższą postacią choroby COVID-19- powiedziała dr Lurie.

W okresie dominacji wariantu Omicron (19 grudnia 2021–17 lutego 2022) szczepienie zmniejszyło ryzyko hospitalizacji związanej z COVID-19 o 68% u dzieci w wieku 5–11 lat.

Wśród nastolatków w wieku 12-18 lat efektywność szczepienia w ochronie przed hospitalizacją związaną z COVID-19, spadła z 92% dla wariantu Delta (1 lipca 2021 – 18 grudnia 2021) do 40% dla wariantu Omicron.

Ochrona przed COVID-19, wymagająca interwencji podtrzymujących życie, pozostała wysoka u nastolatków w wieku 12-18 lat dla wariantu Delta (96%) i wariantu Omicron (79%).

Ochrona przed COVID-19 wymagającym hospitalizacji w grupie nastolatków pozostawała przez ponad 6 miesięcy na stałym poziomie dla wariantu Delta. Poziom ochrony dla wariantu Omicron, pomimo tego, że był niższy również utrzymywał się na stałym poziomie po podstawowym szczepieniu.

„Wykazana w badaniu spójność wyników efektywności szczepionki dla obu wariantów wskazuje, że w grupie nastolatków spadek ochrony przeciw COVID-19 miedzy okresami dominacji wariantu Delta i Omikron może wynikać raczej z faktu, że wariant Omicron częściej wymyka się spod kontroli układu odpornościowego, niż zaniku odporności po szczepieniu – powiedział współautor badania dr Coates.

Materiały źródłowe

Price A.M. i wsp.  BNT162b2 Protection against the Omicron Variant in Children and Adolescents. NEJM, March 30, 2022.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading