Jedna dawka szczepionki HPV daje ochronę przed rakiem szyjki macicy

Opublikowano w dniu: 21 kwietnia 2022

Na spotkaniu, w dniach 4-7 kwietnia 2022 roku, Strategiczna Grupa Doradcza Ekspertów ds. Szczepień (SAGE) działająca przy WHO oceniła wyniki badań z ostatnich lat, które wskazują na porównywalną skuteczność dwu i trzy dawkowego schematu szczepień przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV). Ekspercie stwierdzili, że jedna dawka szczepionki przeciw HPV zapewnia wysoką ochronę przed HPV, który wywołuje raka szyjki macicy, porównywalną do skuteczności schematu 2-dawkowego.

Ocena dostępnych wyników badań może zmienić zasady podawania szczepionki HPV poprzez skrócenie schematu szczepienia. Dzięki temu więcej dawek szczepionek ratujących życie może trafić do większej liczby dziewcząt i kobiet.

Wirus HPV określany jest mianem „cichego zabójcy”. Dzięki szczepieniom można zapobiec rakowi szyjki macicy.  Za ponad 95% przypadków raka szyjki macicy odpowiada przenoszony drogą płciową wirus HPV. Rak szyjki macicy jest czwartym najczęstszym rodzajem raka u kobiet na świecie, przy czym 90% z nich mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach.

Nowe zalecenia komitetu SAGE wynikają m.in. z obaw związanych z powolnym wprowadzaniem szczepionki HPV do programów szczepień i ogólnie niskim stanem zaszczepienia, zwłaszcza w biedniejszych krajach.

Szczepionka przeciw HPV jest wysoce skuteczna w zapobieganiu zakażeniom onkogennymi typami HPV -16 i HPV-18, odpowiedzialnych za raka szyjki macicy.

Eksperci wzywają wszystkie kraje do wprowadzenia szczepionek przeciw HPV i szczepień wyrównujących w niezaszczepionych kohortach starszych dziewcząt i kobiet. Zalecenia SAGE umożliwią zaszczepienie większej liczby dziewcząt i kobiet, a tym samym zapobiegną zachorowaniu na raka szyjki macicy i wszystkich jego konsekwencjach w ciągu ich życia.

Eksperci SAGE zalecają aktualizację schematów dawkowania szczepień przeciw HPV w następujący sposób:

  • jedna lub dwie dawki dla dziewcząt w wieku 9-14 lat, jako głównej grupy docelowej szczepień przeciw HPV,
  • jedna lub dwie dawki dla młodych kobiet w wieku 15-20 lat,
  • dwie dawki podawane w odstępie 6 miesięcy dla kobiet w wieku powyżej 21 lat.

Osoby z obniżoną odpornością, w tym osoby zakażone HIV, powinny otrzymać trzy dawki szczepionki, jeśli to możliwe, a jeśli nie przynajmniej dwie dawki. Istnieją ograniczone dowody na temat skuteczności po jednej dawce w tej grupie.

„Jestem głęboko przekonany, że eliminacja raka szyjki macicy jest możliwa. W 2020 roku uruchomiono Inicjatywę Eliminacji Raka Szyjki Macicy, aby sprostać kilku wyzwaniom, w tym nierównościom w dostępie do szczepionek. Zalecenie dotyczące pojedynczej dawki może nas doprowadzić szybciej do celu, jakim jest zaszczepienie do 2030 roku 90% dziewcząt w wieku 15 lat.

Na całym świecie zasięg realizowanych szczepień ratujących życie (szczepienia przeciw HPV) zwiększa się wolno i jest znacznie niższy niż docelowy poziom 90%. W 2020 roku globalny stan zaszczepienia podanych 2 dawek szczepionki przeciw HPV wyniósł tylko 13%. Wśród czynników, które wpływają na tak słabe wyniki wymienia się głównie problemy z dostępnością, wyzwania z realizacją, w tym wysoki koszt szczepionek, zwłaszcza w krajach o średnich dochodach oraz koszty związane ze stosowaniem szczepień podawanych starszym dziewczętom, które zazwyczaj nie są objęte powszechnymi (bezpłatnymi) programami szczepień dla nastolatków- powiedział dr Simelela Dyrektor WHO.

Materiały źródłowe

One-dose Human Papillomavirus (HPV) vaccine offers solid protection against cervical cancer. 11 April 2022. News release. WHO.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading