e-Karta Szczepień czyli uruchomienie elektronicznej dokumentacji wykonania każdego szczepienia

Opublikowano w dniu: 8 marca 2022

W aplikacji Gabinet.gov udostępniono funkcjonalność e-Karty Szczepień, umożliwiającej zarejestrowanie w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta każdego szczepienia ochronnego (obowiązkowego lub zalecanego) (więcej).

Rejestracja szczepień w e-Karcie Szczepień:

  • obowiązkowa dla rejestracji szczepień przeciw COVID-19, szczepień przeciw grypie, szczepień przeciw HPV podawanych Powszechnego Programu Szczepień przeciw HPV dziewcząt i chłopców,
  • obowiązkowa dla zalecanych szczepień podawanych w ramach PSO. Szczepienie zalecane, udokumentowane w papierowej dokumentacji medycznej pacjenta, może być wpisane jako szczepienie historyczne w Karcie Szczepień.

W przypadku dokonania wpisu o szczepieniu w e-Karcie Szczepień nie jest wymagane dokonanie:

  • tego samego wpisu w Karcie uodpornienia (wpis taki nadal może być jednak wykonany np. w celu zachowania ciągłości dokumentowania już rozpoczętych szczepień wielodawkowych);
  • wpisu o szczepieniu w wykazie zabiegów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przy wpisie elektronicznym fakt zaszczepienia pacjenta zostanie automatycznie odnotowany w Internetowym Koncie Pacjenta osoby poddanej szczepieniu. Równocześnie nadal konieczne jest udokumentowanie szczepienie przez osobę, która je przeprowadziła w papierowej Książeczce Szczepień będącej częścią Książeczki Zdrowia Dziecka (zewnętrzna dokumentacja medyczna sporządzana na potrzeby pacjenta).

Zmiana sposobu raportowania szczepienia z papierowego w karcie uodpornienia na elektroniczny w e-Karcie Szczepień nie pociąga za sobą zmiany sposobu finansowania szczepień i wystawiania raportów rozliczenia za usługę przez NFZ.

Szczegółowe informacje:

Informacja Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia dokumentacji szczepień ochronnych w postaci elektronicznej w e-Karcie Szczepień.

Komunikat MZ w sprawie raportowania szczepień zalecanych w Karcie Szczepień.

 

Film instruktażowy prezentujący obłogę szczepień w aplikacji Gabinet.gov.

 

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading