Porównanie Programu Szczepień w Norwegii i Polsce

Monitorowanie stanu zaszczepienia

Od 1995 roku w Norwegii funkcjonuje ogólnokrajowa baza danych – rejestr szczepień SYSVAK. Pielęgniarki wykonujące szczepienia odnotowują każdą podaną szczepionkę z numerem serii i danymi osobowymi. System umożliwia monitorowanie stanu zaszczepienia w czasie rzeczywistym, wczesne wykrywanie sygnałów utraty zaufania do szczepień lub konkretnej szczepionki, jak również monitorowanie stanu zaszczepienia w grupach ryzyka lub grupach zawodowych.

W Polsce stosuje się metodę administracyjną, w oparciu o karty szczepień. Lekarze co roku raportują liczbę zarejestrowanych kart szczepień oraz liczbę podanych dawek. NIZP-PZH przygotowuje roczne raporty, najczęściej dostępne w lecie kolejnego roku. Niestety nie jest możliwe szybkie wykrycie niepokojących sygnałów jak również monitorowania grup ryzyka. Mianownikiem do obliczenia stanu zaszczepienia jest liczba kart szczepień przechowywanych w gabinetach POZ. Wraz ze wzrostem migracji zewnętrznych i wewnętrznych, system wydaje się coraz mniej wydajny, ponieważ często karty szczepień są przemieszczane i gubione.

Odsetek dzieci w 3 r.ż. zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki MMR w Norwegii i Polsce w latach 2007-2016 wskazuje na pewne charakterystyczne tendencje: wzrost odsetka zaszczepionych dzieci w Norwegii oraz systematyczny spadek tego odsetka w Polsce. Interpretując te dane, należy pamiętać, że w obydwu krajach stan zaszczepienia jest mierzony w inny sposób. W Norwegii mianownikiem do obliczenia stanu zaszczepienia jest liczba dzieci zarejestrowanych w rejestrze populacyjnym. W Polsce mianownikiem do wyliczenia stanu zaszczepienia jest liczba kart szczepień zarejestrowanych w gabinetach POZ.

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2019
Materiały źródłowe

Biuletyny „Szczepienia Ochronne w Polsce„, NIZP-PZH

Biuletyn „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce„, NIZP-PZH

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne„, NIZP-PZH

Raport NOP, 2016, Norwegia

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading