Dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat

Opublikowano w dniu: 30 września 2022

Wraz ze zmianą wskazań rejestracyjnych szczepionki przeciw COVID-19 Comirnaty (Pfizer-BioNTech) zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia od 3 października 2022 r. rozpoczną się szczepienia przypominające w grupie dzieci 5-11 lat. Dawka przypominającą może być podana przy zachowaniu odstępu co najmniej 6 miesięcy od zakończenia schematu szczepienia podstawowego.

• Szczepienie przypominające będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).
• O kwalifikacji do szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat decyduje lekarz. Stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19.

• Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10µg (Pfizer-BioNTech).

• Dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 u dzieci w wieku 5-11 lat może być podana w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu innych szczepionek.

• Dzieci powinny otrzymać preparat szczepionkowy odpowiedni dla ich wieku, niezależnie od wzrostu i wagi.

• Przeciwwskazania do podania dawki przypominającej dzieci w wieku 5-11 lat nie ulegają zmianie w porównaniu do szczepienia podstawowego.

• Szczepienie dawką przypominającą ozdrowieńców należy realizować w odstępie co najmniej 3 miesięcy od infekcji SARS-CoV-2. Wyniki badań wskazują, że tzw. odporność hybrydowa, uzyskana dzięki przechorowaniu COVID-19 i szczepieniu przeciw COVID-19, charakteryzuje się największą skutecznością a ochrona przed ciężką postacią COVID-19, jaką zapewnia odporność hybrydowa, utrzymuje się dłużej.

• Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki.

• Dzieci z zaburzeniami odporności zagrożone ciężkim przebiegiem COVID-19 powinny być traktowane jako priorytetowa grupa do szczepienia przeciw COVID-19, podobnie jak w innych grupach wiekowych.

• Czynniki ryzyka ciężkiej choroby COVID-19 u dzieci i młodzieży obejmują: otyłość (BMI>95% centyla), wrodzony lub nabyty niedobór odporności, choroby nowotworowe i rozrostowe pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu, wrodzone wady serca i niewydolność serca, przewlekłe choroby płuc, szczególnie z nadciśnieniem płucnym, astmę oskrzelową, przewlekłe choroby nerek, przewlekłe choroby neurologiczne lub nerwowo-mięśniowe, cukrzycę, zespoły chorobowe z upośledzeniem umysłowym, trisomią 21.

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 lat do 11 lat bez zaburzeń odporności
Szczepionka Comirnaty (Pfizer-BioNTech) podawana dzieciom w wieku 5-11 lat, w schemacie podstawowym 2 dawek w odstępie 3 tygodni oraz dawka przypominająca podawana po co najmniej 6 miesiącach od zakończenia schematu szczepienia podstawowego (dawka pediatryczna 10 µg (0,2 ml) z fiolki z pomarańczowym wieczkiem).

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 lat do 11 lat z zaburzeniami odporności
Szczepionka Comirnaty podawana w schemacie 2 dawek w odstępie 3 tygodni dzieciom w wieku 5-11 lat, dawka uzupełniająca podawana po co najmniej 28 dniach oraz dawka przypominająca podawana po co najmniej 6 miesiącach od podania dawki uzupełniającej,

Korzyści ze szczepień przeciw COVID-19 u dzieci w wieku 5-11 lat
Bezpośrednie:
Ochrona przed ciężkim przebiegiem COVID-19, w tym hospitalizacją, występowaniem dziecięcego wieloukładowego zespołu zapalnego powiązanego z SARS-CoV-2 (PIMS-TS/MIS-C, Paediatric inflammatory multisystem syndrome temporarily associated with SARS-CoV-2/Multisystem inflammatory syndrome in children) i zespołu pokowidowego, które mogą wystąpić również u dzieci bez znanych czynników ryzyka.
Częściowe ograniczenie transmisji wirusa.

Pośrednie:
Pozytywny wpływ na zdrowie oraz samopoczucie dzieci związane z ich funkcjonowaniem w środowisku domowym i szkolnym.

Materiały źródłowe

Komunikat nr 29 Ministra Zdrowia w sprawie szczepienia przypominającego przeciw COVID-19 dzieci 5-11 lat. 30.09.2022.
Comirnaty. Charakterystyka Produktu Leczniczego.
• Graff K. i wsp. Risk factors for severe COVID-19 in children. The Pediatric Infectious Disease Journal 2021, 40(4):e137-ee45.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading