Amerykańska Agencja Żywności i Leków potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce

Opublikowano w dniu: 4 października 2019

6 września 2019 roku na stronie Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), odpowiednika polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przedstawiono stanowisko, w którym potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce. FDA po raz kolejny podkreśliła znaczenie szczepionek, które odgrywają podstawowe znaczenie w profilaktyce chorób zakaźnych, wskazując jako przykład właśnie szczepionkę MMR. Przekaz skierowano w sposób szczególny do rodziców i opiekunów dzieci.

„W związku z tym, że w całym kraju rozpoczyna się nowy rok szkolny, FDA pragnie przypomnieć rodzicom i opiekunom o tym, jak ważne jest, aby dzieci idąc do szkoły były zaszczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, bez nieuzasadnionych medycznie opóźnień w realizacji szczepień” – powiedział dr Peter Marks, dyrektor Centrum Oceny i Badań Biologicznych FDA.

Dostępne wyniki badań naukowych potwierdzają bezpieczeństwo szczepionek oraz pokazują, że te produkty lecznicze umożliwiają najskuteczniejsze działania medyczne w ochronie przed daną chorobą zakaźną oraz oddziałują na ochronę całej populacji.

Dr Peter Marks wskazując jako przykład wzrost zachorowań na odrę i świnkę w Stanach Zjednoczonych wyraził zaniepokojenie, że wielu rodziców nie zgadza się na szczepienia swoich dzieci. Decyzje te wpływają negatywnie na zdrowie poszczególnych osób i całych społeczności. Dr Peter Marks podkreślił, że rodzice, którzy mają wątpliwości lub pytania dotyczące szczepień powinni szukać wyjaśnień i odpowiedzi u pracowników ochrony zdrowia.

W Stanach Zjednoczonych w 2019 r. odnotowano najwyższy od 1992 r. epidemiczny wzrost zachorowań na odrę. Wśród odnotowanych zachorowań ok. 10% wymagało hospitalizacji. Większość przypadków zachorowań wystąpiła u osób, które nie zostały zaszczepione. Szczepionka MMR jest w Stanach Zjednoczonych dostępna od prawie 50 lat. W tym czasie potwierdzono jej wysoką skuteczność i bezpieczeństwo. Wynikiem jej stosowania jest eliminacja odry w 2000 r. oraz eliminacja różyczki w 2004 r. Dodatkowo zachorowalność na świnkę od 1989 r. zmniejszyła się o 99%.

Odra, świnka i różyczka to choroby, które zaczynają się od objawów podobnych do przeziębienia, ale mogą powodować również poważne powikłania. Odra jest chorobą układu oddechowego, która objawia się wysypką skórną, gorączką, kaszlem i katarem – może być niebezpieczna, szczególnie dla niemowląt i małych dzieci, zbyt małych aby je zaszczepić. Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych znanych chorób i może powodować poważne powikłania, w tym zapalenie płuc, zapalenie mózgu, a nawet zgon. Od 1 do 3 osób/1000 chorych na odrę umiera z powodu powikłań, nawet przy najlepszej opiece. Z kolei świnka objawia się gorączką bólem głowy, utratą apetytu i dobrze znanym obrzękiem i bolesnością ślinianek. Powikłania, choć rzadkie, mogą obejmować głuchotę, zapalenie jąder, zapalenie najądrzy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Różyczka, niegdyś powszechna choroba występująca głównie wśród małych dzieci, powoduje gorączkę, wysypkę i – głównie u kobiet – zapalenie stawów. Zakażenie różyczką w okresie ciąży może prowadzić do wad wrodzonych płodu.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading