Płatny urlop rodzicielski sprzyja poprawie wskaźników szczepień małych dzieci – przykład Kalifornii

Opublikowano w dniu: 3 października 2019

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez badaczy Uniwersytetu Binghamton w Nowym Jorku, rodzice korzystający z płatnego urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka częściej podejmują decyzję o szczepieniu swoich dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień w porównaniu z rodzicami, którzy z takiego urlopu nie korzystają.

„Ostatnio wielu rodziców nie decyduje się na szczepienia swoich dzieci w zalecanym terminie” – zauważa Solomon Polachek, profesor ekonomii na Uniwersytecie Binghamton – „Często wynika to z braku czasu rodziców pracujących na etacie. Jednak w okresie niemowlęcym szczepienia są szczególnie ważne ze względu na fakt, iż w tym czasie małe dzieci są grupą szczególnie narażoną na występowanie chorób zakaźnych. Dlatego tak istotne jest, aby szczepienia były przeprowadzane w zalecanym terminie”- powiedział prof. Polachek. W 2004 roku Kalifornia była pierwszym stanem, który wdrożył politykę płatnego urlopu rodzicielskiego (PFL). Umożliwiło to pracownikom sektora prywatnego (o najniższym statusie ekonomicznym) na wykorzystanie sześciu tygodni urlopu przy możliwości wymiennej opieki rodziców nad dzieckiem. Czas ten pozwolił rodzicom nie tylko odnaleźć się w nowych rolach, ale również ułatwił podjąć ważne decyzje związane z opieką medyczną nad dzieckiem, do których zalicza się terminową realizację szczepień dzieci.
Agnitra Roy Choudhury, doktorant Uniwersytetu Binghamton, dokonał analizy danych dotyczących szczepień dzieci w wieku 19 – 35 miesięcy ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuację przed i po wdrożeniu w Kalifornii polityki PFL. Dodatkowo przeanalizowano czy badana grupa dzieci otrzymała szczepionki zgodnie z kalendarzem szczepień w porównaniu z dziećmi w innych stanach w tym samym okresie. Oceniano wykonawstwo szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzwB), błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP) oraz pałeczce Haemophilus influenzae typu B (Hib).

Uzyskane wyniki pokazują, że polityka PFL w Kalifornii przyznająca sześć tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego po urodzeniu dziecka, związana jest z mniejszą liczbą przesuwanych w czasie szczepień małych dzieci.

„Na przykładzie Kalifornii dowiedziono, że płatny urlop rodzicielski zwiększa szansę zaszczepienia małego dziecka drugą dawką szczepionki przeciw wzwB o ponad 5% oraz szczepionki DTP o 1,5 % w porównaniu ze stanami, które nie wdrożyły polityki urlopu rodzicielskiego – zauważył Polachek – „Znamienne jest również, że efekt ten jest szczególnie widoczny w przypadku gorzej uposażonych rodzin, mających ograniczone możliwości w zakresie korzystania z płatnego urlopu”.

Według Polacheka terminowe szczepienie małych dzieci ma zasadnicze znaczenie dla ich przyszłego zdrowia i dobrego funkcjonowania, ponieważ szczepienia chronią przed chorobami zakaźnymi, których wystąpienie może wpływać również na ich absencję w szkole. To z kolei wpływa na gorszą efektywność uczniów, a w perspektywie – na ich gorszą wydajność w wieku dorosłym, kiedy podejmą pracę zawodową.

Badacze kontynuują podobne badania w innych stanach, takich jak Nowy Jork, które niedawno wdrożyły politykę PFL.

Źródło:

Paid family leave improves vaccination rates in infants.” Binghamton University. ScienceDaily. ScienceDaily, 9 September 2019.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading