Amerykański Komitet ds. Szczepień ustala jakie grupy ryzyka zostaną zaszczepione przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności

Opublikowano w dniu: 5 listopada 2020

Amerykański Komitet ds. Szczepień (ACIP) działający w ramach Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) prowadzi dyskusję na temat grup ryzyka, które w pierwszej kolejności powinny zostać zaszczepione, kiedy na rynku pojawi się skuteczna i bezpieczna szczepionka przeciw COVID-19. Na spotkaniu Komitetu w dniach 28-30 października 2020 roku nie podjęto jeszcze końcowych decyzji, prowadzono wstępne ustalenia jakie grupy powinny być wzięte pod uwagę.

Komitet ACIP jest ciałem doradczym CDC w zakresie szczepień w Stanach Zjednoczonych. Eksperci Komitetu opracowują wytyczne dotyczące poszczególnych szczepionek i programów szczepień, również w sytuacji kiedy nowa szczepionka zostaje dopuszczona do obrotu przez Agencję Oceny Żywności i Leków (FDA).

Regularne spotkania Komitetu ACIP odbywają co najmniej 3 razy w roku. W czasie ostatniego 3 dniowego spotkania cały dzień poświęcono dyskusji na temat szczepień przeciw COVID-19. Omawiano grupy, które w pierwszej kolejności powinny zostać objęte szczepieniami przeciw COVID-19. Eksperci Komitetu ACIP ustalili, że nie wydadzą końcowych rekomendacji dotyczących priorytetowych grup dla szczepień, dopóki FDA nie dopuści do obrotu (zarejestruje) szczepionki/szczepionek przeciw COVID-19. Obecnie trwają zawansowane badania kliniczne kilku różnych szczepionek, które mogą różnić się skutecznością u osób w różnych grupach wieku lub z różnymi chorobami towarzyszącymi.

Komitet ACIP proponuje aby w pierwszej kolejności szczepieniami przeciw COVID-19 w przyszłości objąć następujące 4 grupy:

personel medyczny, ponieważ pozwoli to na utrzymanie funkcjonowania opieki zdrowotnej niezbędnej do reakcji na COVID-19. Środowisko medyczne jest najbardziej narażone na COVID-19, ze względu na charakter pracy. W Stanach Zjednoczonych to grupa około 21 milionów osób.

kluczowi pracownicy dla funkcjonowania kraju i społeczności, ponieważ ich stan zdrowia pomoże zminimalizować zakłócenia w społeczeństwie i gospodarce. Są narażeni na COVID-19, ponieważ często nie mogą pracować w trybie zdalnym. Grupa dotyczy około 87 milionów osób.

dorośli z grup ryzyka z chorobami towarzyszącymi, które zwiększają ryzyko ciężkiej choroby i śmierci z powodu COVID-19. Lista zmienia się wraz z danymi epidemiologicznymi dotyczącymi grup ryzyka, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg COCID-19 (pacjenci z chorobami nowotworowymi, przewlekłą chorobą nerek, przewlekłą obturacyjną choroba płuc (POChP), chorobami serca, otyłością, palących papierosy, z cukrzycą. Grupa dotyczy około 100 milionów osób.

– osoby powyżej 65 roku życia. Szczepienia tej grupy ryzyka zmniejszyłoby liczbę ciężkich zachorowań i zgonów z powodu COVID-19. Grupa dotyczy około 53 milionów osób.

Łącznie te cztery grupy stanowią około 261 milionów osób spośród 328 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

W toku dyskusji podkreślano, że proponowane wstępne ustalenia mogą ulec zmianie jak tylko pojawi się więcej informacji i możliwy będzie przegląd wyników z zawansowanych badań klinicznych oraz zostanie zarejestrowana szczepionka.

Eksperci przyznają, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 nie przypomina niczego, co znaliśmy wcześniej. Przy opracowaniu rekomendacji dla grup ryzyka, które powinny zostać objęte szczepieniami przeciw COVID-19, brane są pod uwagę nieznane działania szczepionek lub negatywny scenariusz, który nie pozwoli na ich rejestrację. Eksperci przyznają, że brak finalnych ustaleń oraz wydanych rekomendacji w odniesieniu do grup ryzyka dla szczepień przeciw COVID-19, biorąc pod uwagę prowadzone wciąż badania kliniczne szczepionek, nie jest porażką systemu, ale siłą. Podkreślono znaczenie transparentnego przekazu do społeczeństwa, że wszystkie rekomendacje będą opierały się na systematycznym przeglądzie wyników prowadzonych badań klinicznych szczepionek oraz ich ocenie.

Podobne ustalenia prowadzone są również w Europie:

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading