Jacek Wysocki

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej

Prof. Jacek Wysocki jest lekarzem pediatrą, specjalistą chorób zakaźnych. Jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, a od 2012 r. Rektorem tej uczelni.

Profesor J. Wysocki jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, członkiem Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych powołanego przez Ministra Zdrowia oraz członkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Profesor jest autorem setek publikacji naukowych oraz wielu podręczników i książek na temat szczepień.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2020