Zasady szczepień akcyjnych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

Opublikowano w dniu: 31 marca 2022

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w uzasadnionej sytuacji mogą być prowadzone szczepienia ochronne przeciw błonicy, krztuścowi, odrze, poliomyelitis, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A zwane szczepieniami akcyjnymi.

Szczepieniami akcyjnymi mogą być objęte osoby bez względu na wiek, które na podstawie dochodzenia epidemiologicznego związanego z wystąpieniem zakażenia lub zachorowania, ogólnej oceny ryzyka epidemiologicznego zostały zidentyfikowane jako szczególnie zagrożone zakażeniem lub zachorowaniem.

Szczepienia akcyjne są prowadzone w zakresie i terminach wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczepienia akcyjne będą prowadzone z użyciem szczepionek stanowiących rezerwę, w tym szczepionek otrzymanych od innych państw lub organizacji międzynarodowych.

Nadzór nad realizacją szczepień akcyjnych sprawuje lokalnie Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Materiały źródłowe

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Dz.U. 2022 poz. 681.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading