Zachorowania na odrę w krajach UE

Opublikowano w dniu: 11 maja 2023

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) opublikowało najnowszy raport na temat epidemiologii odry w krajach UE. W 2022 roku 15 krajów zgłosiło łącznie 127 przypadków odry, większość tych zgłoszeń (77%) pochodziła z 5 krajów: Belgii, Francji, Niemiec, Włoch i Polski. Nie odnotowano żadnego zgonu z powodu odry.

Raport opracowano na podstawie danych zbieranych w ramach systemu nadzoru The European Surveillance System (TESSy), gromadzącego dane z krajów Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Najwięcej raportowanych zachorowań wystąpiło u dzieci w wieku od 1 do 4 lat, w tym 80% zachorowań wystąpiło u osób niezaszczepionych. Dorośli w wieku 20 lat i starsi stanowili 26% przypadków, z czego 72% nieszczepionych.

Wśród powikłań, które dotyczyły 29 przypadków, zgłaszano zapalenie płuc (6 zachorowań) i zapalenie ucha środkowego (2 zachorowania). 9 z 10 chorych, u których wystąpiły powikłania, nie było szczepionych przeciw odrze. Dane o konieczności hospitalizacji dostępne były dla 60 przypadków odry – leczenia szpitalnego wymagało 20 osób (w tym 15 nieszczepionych i 4 o nieznanym statusie szczepienia przeciw odrze).

Ogółem, w 2021 roku w UE/EOG odsetek populacji zaszczepionej 1 dawką szczepionki przeciw odrze wyniósł 93%, a 2 dawkami 89%. W porównaniu z wartościami z 2018 roku, wskaźnik stanu zaszczepienia 1 dawką zmniejszył się w 15 krajach, a 14 krajów odnotowało zmniejszenie wskaźnika stanu zaszczepienia 2 dawkami szczepionki.

Z najnowszego raportu wynika, że zachorowania na odrę obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, co przypomina, że odry nie należy traktować wyłącznie jako choroby wieku dziecięcego. Największą zapadalność ponownie stwierdzono u niemowląt, które ze względu na wiek nie są jeszcze objęte szczepieniami przeciwko odrze. Ochrona takich dzieci zależy od odporności zbiorowiskowej.

W związku ze stanem zaszczepienia 2 dawkami szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce, który w wielu krajach/obszarach nie osiąga pożądanej wartości ≥95%, w przyszłości możliwe jest ponowne zwiększenie liczby zachorowań na odrę. Niezbędne są działania mające na celu objęcie jak największej liczby dzieci należnymi szczepieniami przeciwko odrze, przeprowadzenie szczepień wychwytujących wśród młodzieży i dorosłych, a także poprawę akceptacji szczepień.

Materiały źródłowe

Measles – Annual Epidemiological Report for 2022. ECDC.

Jaki jest stan zaszczepienia przeciw odrze w Polsce?

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading