Wyniki badania ankietowego na temat wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19

Opublikowano w dniu: 27 stycznia 2022

Z badania ankietowego CBOS przeprowadzonego w dniach od 3 do 13 stycznia 2022 roku wynika, że 38% ankietowanych Polaków uważa, że należy wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla wszystkich. 43% badanych wypowiedziało się za dobrowolnością szczepień. 13% twierdzi, że szczepienia powinny być obowiązkowe dla wybranych grup. Ankietowanych pytano m.in. o obawy przed zakażeniem SARS-CoV-2, stosunek do szczepień przeciw COVID-19 dorosłych i dzieci i opinie na temat obowiązujących ograniczeń i restrykcji wobec pandemii.

38% ankietowanych Polaków uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 powinny być obowiązkowe dla wszystkich, co stanowi wzrost o 9 punktów procentowych w porównaniu z wynikami podobnego badania ankietowego z sierpnia 2021 roku. 13% uważa, że szczepienia obowiązkowe powinny obejmować jedynie wybrane grupy osób, w tym najczęściej wskazywani są pracownicy systemu ochrony zdrowia (99%), w drugiej kolejności nauczyciele (90%), a w dalszej – pracownicy domów pomocy społecznej (85%), służby mundurowe (73%) oraz pracownicy handlu (62%) i usług (47%).

Opinie na temat wprowadzenia obowiązku szczepień przeciw COVID-19 związane są z wiekiem. Za obowiązkowymi szczepieniami dla całej populacji opowiada się większość ankietowanych w wieku 65 lat i więcej (60%). Ponad połowa najmłodszych w wieku 18-24 lata uważa, że szczepienia powinny być dobrowolne (52%).  Obowiązkowe szczepienia popierają najczęściej osoby zaszczepione.

Za dobrowolnością szczepień opowiada się 43% ankietowanych. Takie zdanie prezentuje większość osób niezaszczepionych.

Połowa ankietowanych (58%) obawia się zakażenia SARS-CoV-2, 41% nie wyraża takich obaw. Obawy te zależne są od wieku. Mniejsze lub większe obawy wyraża połowa badanych w wieku 35-44 lata (51%), dwie trzecie respondentów w wieku 45-54 lata (65%) i zdecydowana większość osób w wieku 55+ (72-81%). Młodsze osoby, do 35 roku życia, obawiające się zakażenia są w mniejszości (30-35%).

W badaniu ankietowym 73% badanych zadeklarowało, że zaszczepiło się przeciw COVID-19 przynajmniej jedną dawką, 6% chciałoby się zaszczepić, a 19% nie planuje takich działań. Wyższe odsetki dorosłych osób, które zadeklarowały, że są zaszczepione występują wśród osób w wieku 65+ (90% ankietowanych), mieszkańców największych miast (86%), absolwentów wyższych uczelni (83%) oraz osób o wyższych dochodach (84% badanych o dochodach wynoszących co najmniej 3000 zł). Brak zamiaru zaszczepienia częściej wyrażają osoby poniżej 45 roku życia (23-32%), mieszkańcy wsi (22%) oraz miast od 20 000 do 499 999 mieszkańców (19-20%), z wykształceniem co najwyżej średnim (19-23%) oraz respondenci z gospodarstw domowych o dochodach poniżej 1500 zł (26-29%).

Blisko połowa rodziców dzieci w wieku 12-17 lat (47%) zadeklarowała, że zaszczepiła już przynajmniej jedno swoje dziecko w tym wieku, a dalsze 14% zamierza to zrobić. Z badania ankietowego wynika, że ponad 60% rodziców potwierdza akceptacje dla szczepień dzieci. Wśród rodziców dzieci w wieku 5-11 lat, 38% zadeklarowało, że zaszczepiło swoje dzieci, w tym 17% zaszczepiło przynajmniej jedno dziecko w tym wieku, a dalsze 21% planuje to zrobić.

Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 stycznia 2022 roku na próbie liczącej 1135 osób (w tym: 46,4 proc. metodą CAPI, 33,1 proc. – CATI i 20,4 proc. – CAWI).

Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading