Wyniki badania ankietowego dotyczącego wiedzy i oczekiwań polskich rodziców nastolatków na temat szczepień przeciw HPV (wrzesień 2022)

Opublikowano w dniu: 21 grudnia 2022

We wrześniu 2022 roku w NIZP PZH-PIB przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem było poznanie wiedzy i postaw rodziców dzieci w wieku 9-15 lat na temat wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz szczepień przeciw HPV. Z badania wynika, że niemal 60% rodziców chce zaszczepić swoje dziecko przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

W badaniu wzięło udział 360 rodziców. Dobór respondentów do badania miał charakter warstwowo-losowy w celu zapewnienia jak najlepszej reprezentacji populacji badanej.

Około 63,1% badanych stanowiły kobiety, a średni wiek respondentów wynosił 41 lat. Ogółem wśród ankietowanych rodziców około 55,8% było mieszkańcami miast, a pozostałe 44,2% mieszkało na wsi. Wśród uczestników badania około 41,4% legitymowało się wykształceniem wyższym, a 43,6% rodziców posiadało wykształcenie średnie. Pozostałe 15,0% badanych miało wykształcenie zawodowe bądź niższe. Zwolennikami szczepień było 86,6% rodziców, a przeciwnikami szczepień pozostałe 13,3% badanych.

Trzy na cztery osoby (74.2%) słyszały o wirusie brodawczaka ludzkiego. Wraz ze wzrostem wykształcenia wyraźnie zwiększał się odsetek badanych, którzy słyszeli o HPV. W grupie osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym o HPV słyszało sześć na dziesięć badanych osób (59.3%), wśród osób z wykształceniem średnim – siedem na dziesięć badanych osób (71.3%), a wśród osób z wykształceniem wyższym – osiem na dziesięć badanych osób (82.6%). Co trzecia osoba (37.5%), która deklarowała, że słyszała o HPV potrafiła wskazać choroby, które są wywoływane w wyniku zakażenia tym wirusem. Najczęściej wymienianymi chorobami był rak szyjki macicy oraz inne choroby nowotworowe.

O szczepionce przeciwko rakowi szyjki macicy słyszało dwóch na trzech badanych rodziców (63.6%). Sześciu na dziesięciu respondentów (59.1%) zadeklarowało, że chciałoby zaszczepić swoje dziecko przeciwko HPV, przy czym co siódmy rodzic (14.7%) wraził zdecydowaną chęć zaszczepienia swojego dziecka. Odsetek ten był niższy w przypadku rodziców mieszkających na wsi oraz wśród rodziców legitymujących się wykształceniem zawodowym bądź niższym. Niższe odsetki zainteresowanych zaszczepieniem swoich dzieci występowały również wśród rodziców określających się jako przeciwnych szczepieniom. Co dwudziesty rodzic (5.6%) zadeklarował, że jego dziecko jest już zaszczepione. Jedna trzecia respondentów (35.3%) zadeklarowała, że nie zamierza szczepić swojego dziecka przeciwko HPV. Znakomita większość badanych, którzy nie zamierzają szczepić dzieci przeciwko HPV, nawet po zapoznaniu z listą chorób, które mogą być wywołane przez HPV nie zmieniła zdania.

Wyniki badania wskazują również, iż rodzice mają zaufanie do lekarzy pediatrów w zakresie zalecanych szczepień. Około 31,7% respondentów przyznało, iż zdecydowanie ma zaufanie, a 57,5% badanych raczej ufa pediatrom w tej kwestii. Poziom zaufania do lekarzy był wyższy wśród rodziców z wyższym wykształceniem i będących zwolennikami szczepień.

Raport z badania ankietowego dotyczącego wiedzy i oczekiwań rodziców nastolatków na temat szczepień przeciw HPV

Badanie ankietowe dotyczące wiedzy i oczekiwań rodziców nastolatków na temat szczepień przeciw HPV (infografika)

 

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading