Wyniki badań efektywności szczepień przeciw COVID-19 ze Stanów Zjednoczonych

Opublikowano w dniu: 29 kwietnia 2021

W czasopiśmie Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) opublikowano dwie prace bardzo dobrze ilustrujące skuteczność rzeczywistą (efektywność) szczepień przeciw COVID-19 podawanymi w Stanach Zjednoczonych szczepionkami mRNA. Wykazano, że szczepionki te z wysoką skutecznością chronią osoby starsze przed hospitalizacją z powodu COVID-19, co może następnie zmniejszyć ryzyko zgonów i występowania zespołu post-COVID-19. Potwierdzono również skuteczność szczepionek mRNA w ochronie przed zakażeniami SARS-CoV-2 w warunkach rzeczywistych, w badaniach personelu ochrony zdrowia.

Zespół Tenforde M.W. i wsp. opisali wyniki oceny efektywności podawanych w Stanach Zjednoczonych szczepionek mRNA przeciw COVID-19 (Pfizer-BioNtech i Moderna) w zapobieganiu hospitalizacjom z powodu COVID-19 u osób w wieku ≥65 lat. Badanie realizowano w 24 szpitalach w okresie od 1 stycznia do 26 marca 2021 roku.

Uwzględniono chorych z objawami klinicznymi utrzymującymi się ≤14 dni przed przyjęciem do szpitala, u których wykonano badanie w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (metodą RT-PCR lub test antygenowy) w ciągu 10 dni od początku objawów. Grupę przypadków utworzyli chorzy z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, a grupę kontrolną osoby, u których wykluczono COVID-19.

Skuteczność rzeczywistą po podaniu dwóch dawek szczepionki mRNA w zapobieganiu hospitalizacji z powodu COVID-19 oszacowano na 94% (95% CI: 49–99).

Skuteczność rzeczywistą po podaniu jednej dawki szczepionki mRNA w zapobieganiu hospitalizacji z powodu COVID-19 oszacowano na 64% (95% CI: 28–82).

Wyniki badania wskazują, że szczepionki mRNA przeciw COVID-19 chronią osoby starsze przed hospitalizacją z powodu COVID-19, co może następnie zmniejszyć ryzyko zgonów i występowania zespołu post-COVID-19.

 

Thompson i wsp. opisali wyniki badania efektywności przeprowadzone wśród personelu ochrony zdrowia i innych niezbędnych pracowników zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki mRNA w ochronie przed COVID-19, w tym zakażeń bezobjawowych SARS-CoV-2. Badanie prowadzono w okresie od 14.12.2020 do 13.03.2021. Kohorty 3950 pracowników ochrony zdrowia i innych niezbędnych pracowników badano przez kolejnych 13 tygodni w kierunku SARS-CoV-2.

Skuteczność rzeczywista po podaniu dwóch dawek szczepionki mRNA, oceniana ≥14 dni po drugiej dawce, w ochronie przed zakażeniami SARS-CoV-2, niezależnie od objawów wynosiła 90% (95% CI: 68–97).

Skuteczność rzeczywista po podaniu jednej dawki szczepionki mRNA, oceniana ≥14 dni po pierwszej dawce, przed podaniem drugiej dawki, w ochronie przed zakażeniami SARS-CoV-2, niezależnie od objawów wynosiła 80% (95% CI: 59-90).

Dostępne szczepionki mRNA przeciw COVID-19 są skuteczne w ochronie przed zakażeniami SARS-CoV-2 w warunkach rzeczywistych.

Materiały źródłowe
  • Tenforde M.W. i wsp. Effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna Vaccines Against COVID-19 Among Hospitalized Adults Aged ≥65 Years — United States, January–March 2021. MMWR. April 28, 2021 / 70.
  • Thompson M.G. i wsp. Interim Estimates of Vaccine Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 Vaccines in Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Health Care Personnel, First Responders, and Other Essential and Frontline Workers — Eight U.S. Locations, December 2020–March 2021. MMWR Weekly / April 2, 2021 / 70(13);495–500.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading