Czym różnią się szczepienia obowiązkowe od zalecanych?

Correct! Wrong!

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne, finansowane z budżetu Ministra Zdrowia, a koszt szczepień zalecanych ponosi pacjent.

Jaki jest cel obowiązku szczepień?

Correct! Wrong!

Celem utrzymania obowiązku szczepień jest wywołanie odporności indywidualnej u osoby zaszczepionej oraz odporności zbiorowiskowej, która będzie chroniła również osoby z grup ryzyka, które nie mogą być zaszczepione.

Jakie szczepienia są w Polsce obowiązkowe?

Correct! Wrong!

Szczepienia obowiązkowe są wymienione w Programie Szczepień Ochronnych. Należą do nich wybrane szczepienia niemowląt, małych dzieci i młodzieży, szczepienia dzieci z w grupach ryzyka, szczepienia poekspozycyjne oraz szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi.

Do obowiązkowych szczepień poekspozycyjnych należą:

Correct! Wrong!

Do szczepień poekspozycyjnych należą: szczepienia przeciw tężcowi, wściekliźnie, wzw B, odrze, błonicy, ospie wietrznej, wzw A. Poekspozycyjne szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i wściekliźnie są bezpłatne. Pozostałe szczepienia poekspozycyjne są odpłatne lub bezpłatne w określonych grupach zawodowych.

Jaką największą zmianę wprowadzono do obowiązkowego programu szczepień w ostatnich latach?

Correct! Wrong!

Ostatnią dużą zmianą w Programie Szczepień Ochronnych było wprowadzenie w 2017 roku powszechnych szczepień przeciw pneumokokom małych dzieci.

Kalendarz szczepień obowiązkowych jest uaktualniany w oparciu o:

Correct! Wrong!

Rozszerzenie obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych prowadzone jest na podstawie analizy wyników badań klinicznych i obserwacyjnych, zaleceń ekspertów, analizy sytuacji epidemiologicznej w kraju i w krajach sąsiedzkich oraz w oparciu o możliwości finansowe budżetu Ministra Zdrowia.

Aktualny Program Szczepień Ochronnych ze szczepieniami obowiązkowymi i zalecanymi jest publikowany w formie Komunikatu przez:

Correct! Wrong!

Aktualny Program Szczepień Ochronnych z opisem szczepień obowiązkowych i zalecanych publikowany jest (najpóźniej do końca października roku poprzedzającego) w formie Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego.

Do szczepień obowiązkowych należą:

Correct! Wrong!

Szczepienia dzieci przeciw odrze, śwince i różyczce są szczepieniami obowiązkowymi. Podajemy dwie dawki: w 13-15 m.ż. oraz w 6 roku życia.

Do szczepień zalecanych należą:

Correct! Wrong!

Szczepienia przeciw meningokokom - zarówno przeciw meningokokom grupy B jak i meningokokom grupy A, C, W, Y lub C należą do szczepień zalecanych, za które płaci rodzic lub osoba zainteresowana szczepieniem.

Szczepienia obowiązkowe i zalecane, które można podać dziecku w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia, aby zapewnić mu jak najszerszą ochronę przed chorobami zakaźnymi, obejmują następujące szczepienia:

Correct! Wrong!

Aby zapewnić dziecku w pierwszych 6 miesiącach życia jak najszerszą ochronę, należy zaszczepić je przeciw: gruźlicy, wzw B, błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Hib, pneumokokom, meningokokom i rotawirusom. Szczepionkę przeciw grypie można podać po ukończeniu 6 miesięcy życia, a szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce po ukończeniu 1 roku życia.

Quiz o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych
Gratulacje! Jesteś Mistrzem wiedzy o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych!!!
Gratulacje! Jak poświęcisz więcej czasu na czytanie naszego portalu zostaniesz Mistrzem ;)
Dziękujemy za udział w quizie. Na naszym portalu znajdziesz wiele informacji, które pozwolą Ci poprawić Swój wynik!
Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading