Wielka Brytania uaktualniła zalecenia dotyczące szczepień przeciw COVID-19 u pacjentów z reakcją anafilaktyczną w wywiadzie

Opublikowano w dniu: 12 grudnia 2020

9 grudnia 2020 roku dr June Raine, Dyrektor brytyjskiej agencji rejestrującej Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) przekazała informacje dla personelu ochrony zdrowia prowadzącego szczepienia przeciw COVID-19 w Wielkiej Brytanii o uaktualnionych zaleceniach związanych z reakcją anafilaktyczną.

Decyzja ta była bezpośrednim następstwem odnotowanych 2 przypadków ciężkiej reakcji anafilaktycznej oraz jednym zgłoszeniu możliwej reakcji alergicznej po szczepieniu, które odnotowano po uruchomieniu programu szczepień przeciw COVID-19. Reakcje te wystąpiły u osób, które miały udokumentowaną historię występowania ciężkich reakcji alergicznych. Osoby te otrzymały natychmiastową pomoc i wracają do zdrowia.
Uaktualnione zalecenia oparto również na opinii ekspertów w dziedzinie alergologii oraz immunologii klinicznej z Komisji ds. Leków dla Ludzi (CHM), którzy zarekomendowali aby pacjenci z historią reakcji anafilaktycznej w wywiadzie wywołanej podaniem szczepionki, leku lub pokarmu nie  byli kwalifikowani do podania szczepionki mRNA Pfizer / BioNTech.
Podobnie jak po podaniu leku, tak i po szczepieniu mogą wystąpić działania niepożądane. Reakcja anafilaktyczna to znany, choć bardzo rzadko występujący niepożądany odczyn poszczepienny, którego wystąpienie należy brać pod uwagę przy podaniu jakiejkolwiek szczepionki.
Wystąpienie reakcji anafilaktycznej w przeszłości stanowi przeciwwskazanie do szczepienia przeciw COVID-19 preparatem mRNA BNT162b2.
MHRA wprowadziła następujące uaktualnione zalecenia:
• Każda osoba, u której w przeszłości wystąpiła reakcja anafilaktyczna po podaniu jakiejkolwiek szczepionki, leku lub pokarmu, nie powinna być zaszczepiona preparatem mRNA BNT162b2. Nie należy również podawać drugiej dawki szczepionki mRNA BNT162b2 osobom, u których po podaniu pierwszej dawki wystąpiła anafilaksja.
• Osoba zaszczepiona powinna być obserwowana przez 15 minut lub dłużej, jeżeli są do tego medyczne wskazania.
• Protokół postępowania w przypadku wystąpienia anafilaksji i zestaw przeciwwstrząsowy muszą być zawsze dostępne przy każdym szczepieniu.
• Personel medyczny uczestniczący w szczepieniu powinien wiedzieć jak rozpoznać i skutecznie leczyć ciężkie reakcje alergiczne.
Ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej po szczepieniu jest niezwykle rzadkie. Przykładowo u dzieci oceniane na ≈1/1 000 000 podanych dawek (bez względu na rodzaj szczepionki).

Ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej nie powinno być bagatelizowane, biorąc pod uwagę znaczącą liczbę stosowanych dawek w planowanych masowych szczepieniach przeciw COVID-19.

Personel medyczny realizujący szczepienia powinien być świadomy możliwości wystąpienia takiego powikłania i potrafić zastosować odpowiednie leczenie.

Zestaw przeciwwstrząsowy stanowi obowiązkowe wyposażenie podmiotu medycznego realizującego szczepienia ochronne.

Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading