W Londynie w próbkach środowiskowych wykryto wirusa polio typu 2 pochodzącego ze szczepionki

Opublikowano w dniu: 26 czerwca 2022

W próbkach środowiskowych pobranych w Londynie potwierdzono obecność szczepu polio typu 2 pochodzącego ze szczepionki (type 2 vaccine-derived poliovirus, VDPV2). Wirus został wyizolowany wyłącznie z próbek środowiskowych – nie wykryto powiązanych przypadków porażeń wiotkich wywołanych tym szczepem. Działania prowadzono w ramach rutynowego nadzoru nad ostrymi porażeniami wiotkimi i badaniami środowiskowymi.

Aktualny stan zaszczepienia dzieci w Londynie w odniesieniu do poliomyelitis (dotyczy stosowanej w kalendarzu szczepień w UK wysoce skojarzonej szczepionki „6w1” zawierającej składnik polio) wynosi 86,6%.

W Europie od dawna nie występują dzikie szczepy wirusa polio. Certyfikat eliminacji dzikiego wirusa polio z Regionu Europejskiego pochodzi z 1998 roku. W epoce po eliminacji dzikiego wirusa polio problem stanowi ryzyko porażeń wiotkich wywołanych zakażeniami wywodzącymi się ze szczepów szczepionkowych pochodzących z żywej, doustnej szczepionki przeciw polio stosowanej w przeszłości (OPV). Szczepy ulegały rewersji do postaci wirulentnej i mogą krążyć jeszcze w ograniczonych populacjach w warunkach niedostatecznego wykonywania szczepień. Szczepy te znajdywane są również w próbkach ścieków.

Obecnie wojna na Ukrainie zbliżyła problem, związany ze szczepami polio pochodzącymi ze szczepionki, do Polski. W 2021 roku jesienią na Ukrainie wyizolowano w kilku przypadkach wirusy pochodzące ze szczepionki (cVDPV1 (w obwodzie zakarpackim) i cVDPV2 (w obwodzie rówieńskim). Identyfikowano przypadki ostrego porażenia wiotkiego wywołanego przez szczep cVDPV2. Szczególnie narażone były niezaszczepione dzieci poniżej szóstego roku życia.

Ważne aby pamiętać, że z Ukrainy ani z Wielkiej Brytanii nie dotrą do Polski dzikie wirusy polio.

Początkowo wirus polio typu 2 (VDPV2) pochodzący ze szczepionki został wyizolowany z próbek pobranych z tego samego miejsca między lutym a majem 2022 r. Analiza genetyczna sugeruje, że nowe i i wyjściowe izolaty wirusa polio mają wspólne pochodzenie, które wciąż nie zostało zidentyfikowane. Analizowane są dodatkowe próbki ścieków pobrane przed wlotem do głównej oczyszczalni ścieków.

W związku z wykryciem wirusa polio w próbkach ścieków w Londynie Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UK Health Security Agency) prowadzi następujące działania:
• ocenia zarówno pochodzenie, jak i ryzyko związane z krążeniem tych izolatów,
• wzmocniła nadzór nad ostrymi porażeniami wiotkimi (co stanowi najbardziej czuły wskaźnik potwierdzający lub wykluczający występowanie szczepów wirusa polio), nadzór nad enterowirusami oraz nadzór dotyczący badania próbek środowiskowych,
• wzmacnia działania związane z nadrabianiem niezrealizowanych szczepień dzieci, w tym w rodzinach, które niedawno przybyły do Wielkiej Brytanii z krajów, gdzie ostatnio stosowano doustną szczepionkę przeciw polio typu 2,
• poprawi komunikację w obszarze nadzoru nad ostrymi porażeniami wiotkimi i szczepień przeciw polio wśród pracowników ochrony zdrowia i rodziców.

Eksperci podkreślają znaczenie wzmocnienia nadzoru nad ostrymi porażeniami wiotkimi i badań próbek środowiskowych, szczególnie w krajach, do których przyjeżdżają osoby z krajów i obszarów dotkniętych poliomyelitis. Chodzi o możliwość szybkiego wykrycia każdego nowego zawleczonego przypadku wirusa polio. Kluczowe jest również utrzymywanie wysokiego stanu zaszczepienia populacji, na poziomie kraju oraz lokalnie, aby chronić dzieci przed poliomyelitis i zminimalizować konsekwencje zakażenia wirusem polio, bez względu jakiej formy dotyczy.

Każda forma wirusa polio w dowolnym miejscu na świecie stanowi zagrożenie dla dzieci.
Celem prowadzonej Globalnej Strategii Eradykacji Polio 2022-2026 (GPEI Polio Eradication Strategy 2022-2026) jest świat wolny od wszelkich form wirusa polio.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading