Szczepienia przeciw rotawirusom chronią też osoby niezaszczepione

Opublikowano w dniu: 7 października 2013

Szczepienia przeciw rotawirusom chronią przed ciężką postacią biegunki rotawirusowej i w dużym odsetku przed zapaleniem żołądkowo-jelitowym.
W piśmie „The Journal of the American Medical Association” przedstawiono wyniki badań porównawczych dotyczących oceny skuteczności szczepień przeciw rotawirusom i ich wpływ na częstość hospitalizacji dzieci do 5 r. ż. oraz dorosłych z powodu ostrej biegunki rotawirusowej w okresie przed i po wprowadzeniu szczepień.
Powszechne szczepienia przeciw rotawirusom w Stanach Zjednoczonych wprowadzono w 2006 roku. Wykazano, że częstość hospitalizacji małych dzieci w latach 2008-2010 po wprowadzeniu szczepień zmniejszyła się o 80% w porównaniu z okresem 2000-2006 przed ich wprowadzeniem. Zaobserwowano dodatkowy efekt działania szczepień polegający na zmniejszeniu częstości hospitalizacji w grupie starszych dzieci w wieku 5-14 lat (o 70%) i w grupach nastolatków i dorosłych w wieku 15-24 lata (o 53%) i dorosłych w wieku 22-44 lata (o 43%).

Po wprowadzeniu szczepień przeciw rotawirusom zaobserwowano mniejszą częstość występowania hospitalizacji z powodu ostrej biegunki rotawirusowej w grupie szczepionych najmłodszych, a dodatkowo w grupie nieszczepionych (ze względu na wiek) starszych dzieci, nastolatków i dorosłych. Opublikowane badania potwierdzają, że szczepienie przeciw rotawirusom chroni szczepione dzieci przed objawami choroby oraz ogranicza transmisję wirusa między najmłodszymi a ich rodzeństwem i rodzicami.

Wynik badań wskazuje na występowanie tzw. odporności zbiorowiskowej po szczepieniu przeciw rotawirusom, czyli pośredniej ochrony również osób nieszczepionych. Odporność zbiorowiskowa występuje wówczas, gdy z powodu wyszczepienia przeciw chorobie pewnej odpowiednio wysokiej liczby osób w populacji spada liczba przypadków zakażenia, nawet wśród nieszczepionych.

Źródła: Gastañaduy PA. i wsp. Gastroenteritis Hospitalizations in Older Children and Adults in the United States Before and After Implementation of Infant Rotavirus Vaccination. JAMA., 2013, 310, 851-3.

Autor: dr hab. Ewa Augustynowicz, NIZP-PZH

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading