Strategiczny Komitet ds. Bezpieczeństwa Szczepień WHO wydał rekomendacje dla stosowania szczepionki przeciw COVID-19 AstraZeneca

Opublikowano w dniu: 12 lutego 2021

10 lutego 2021 roku Strategiczny Komitet ds. Bezpieczeństwa Szczepień (SAGE) działający przy WHO wydał tymczasowe rekomendacje dotyczące stosowania szczepionki  wektorowej przeciw COVID-19 AstraZeneca. Rekomendacje zostały opracowane po spotkaniu Komitetu SAGE 8 lutego 2021 roku, gdzie eksperci przedstawiali wyniki oceny bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki.

Szczepionka AZD1222 (ChAdOx1-S [recombinant]) zawiera wektor tj. adenowirus szympansi, który ma wbudowaną sekwencję kodującą białko S wirusa SARS-CoV-2. Wektor powstał przy użyciu technologii rekombinacji DNA. Popularnie taki rodzaj szczepionki określa się jako szczepionka wektorowa.
Szczepionka wektorowa AZD1222 została opracowana przez brytyjską firmę AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki. Szczepionka jest dopuszczona do stosowania w Wielkiej Brytanii oraz w krajach Unii Europejskiej.
Skuteczność szczepionki w ochronie przed objawami COVID-19 oceniono na 63,09% (95% CI 51,81; 71,73) na podstawie danych z badania klinicznego 3 fazy prowadzonego w Wielkiej Brytanii, Brazylii i RPA, gdzie podawano 2 standardowe dawki szczepionki (ocena z 7 grudnia 2020). Schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek szczepionki w odstępie od 4 tyg. do 12 tyg. Wyniki badań skuteczności jak i immunogenności (stężenia przeciwciał) potwierdzają, że dłuższe odstępy między podaniem 2 dawek szczepionki związane są z lepszą skutecznością szczepionki*. Stąd też w świetle przedstawionych wyników badań skuteczności oraz immunogenności szczepionki Komitet SAGE zaleca podawanie szczepionki AstraZeneca z zachowaniem odstępu od 8 tyg. do 12 tyg.
Komitet SAGE WHO potwierdził, że szczegółowa analiza dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki AstraZeneca wskazuje, że potencjalne korzyści ze stosowania szczepionki przewyższają znane i potencjalne ryzyko.
Szczegółowa analiza dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki wektorowej AstraZeneca dostępna jest na stronie WHO.
* Na internetowej platformie preprintowej (przed recenzją) czasopisma „The Lancet” znajdziemy analizę danych z badań klinicznych III fazy szczepionki wektorowej firmy AstraZeneca dotyczących immunogenności i skuteczności klinicznej z której wynika, że w profilaktyce objawowego COVID-19 skuteczność po podaniu drugiej dawki jest większa w przypadku odstępu między dawkami wynoszącego ok. 12 tyg. (82,4%; 95% CI: 62,7-91,7) w porównaniu do odstępu wynoszącego poniżej 6 tygodni (54,9%; 95% CI: 32,7-69,7).
Materiały źródłowe

 

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading