Dlaczego należy szczepić wcześniaki?

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z Ż
G

GACVS

(ang. Global Advisory Committee on Vaccine Safety) to Światowy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Szczepień to organizacja powołana przez WHO w 1999 roku do prowadzenia niezależnej oceny bezpieczeństwa szczepień w jak najszerszym zakresie, od podstaw naukowych poprzez epidemiologię.

Galopujące suchoty

to dawna nazwa gruźlicy, która w szybkim czasie prowadziła do ciężkiego wyniszczenia organizmu z krwiopluciem, gorączką, bladością i postępująca utratą masy ciała.

Gardasil 9

to nazwa handlowa 9- walentnej szczepionki przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV).

GIF

Główny Inspektorat Farmaceutyczny to instytucja państwowa nadzorująca kontrolę nad wytwarzaniem, importem, jakością i obrotem produktów leczniczych znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego na terenie Polski.

GIS

Główny Inspektorat Sanitarny to instytucja państwowa, która ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.

Gorączka krwotoczna Ebola

Gorączka krwotoczna Ebola to wysoce śmiertelna choroba zakaźna wywoływana przez wirus Ebola. Większość przypadków kończy się śmiercią z wykrwawienia. Śmiertelność w przypadku zarażenia wirusem wynosi od 25% do 90%.

Gospodarz

to osoba lub inna żywa istota, która jest podatna na zakażenie lub jest miejscem schronienia czynnika zakaźnego bez objawów chorobowych.

Gruczoł dokrewny

to narząd, którego podstawową funkcją jest wytwarzanie i wydzielanie hormonów do krwi (np. przysadka mózgowa produkująca hormon wzrostu).

Gruczoł krokowy

(inaczej prostata, stercz) to męski narząd płciowy, produkujący płyn, który wchodzi w skład nasienia i najprawdopodobniej ułatwia zapłodnienie.

Grupa kontrolna

w badaniu analitycznym stanowi grupę porównawczą, do której odnoszone są wyniki uzyskane w grupie podstawowej (badanej); narażonych w badaniach kohortowych, a przypadków w badaniach kliniczno-kontrolnych. W badaniu kohortowym jest to grupa (kohorta) nienarażonych, a w badaniu kliniczno-kontrolnym grupa osób zdrowych.

Grupa ryzyka

to podzbiór populacji składający się z osób, które z racji cech osobniczych, uwarunkowań środowiskowych, trybu życia lub innych okoliczności mają wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia u nich choroby, urazu lub innej niekorzystnej okoliczności związanej ze zdrowiem niż wynosi średnia dla populacji z której pochodzą.