Słownik

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z Ż
K

Kalendarz szczepień

to zwyczajowe określenie Programu Szczepień Ochronnych (PSO), w którym co roku decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczany jest wykaz obowiązkowych i zalecanych  szczepień dzieci, młodzieży  i dorosłych z uwzględnieniem schematu podawania szczepionek. Szczepienia obowiązkowe objęte kalendarzem szczepień są finansowane z budżetu państwa. Koszt szczepionek zalecanych ponosi zainteresowany.

Kapsyd

to element składowy wirionu (pojedynczej cząstki wirusowej), będący płaszczem białkowym, wewnątrz którego zawarty jest kwas nukleinowy.

Keloid

(inaczej bliznowiec) to przerośnięta, guzowata, stwardniała blizna, powstająca w skórze pod wpływem urazu lub bez uchwytnej przyczyny.
Wymieniany jako jeden z możliwych niepożądanych odczynów poszczepiennych po podaniu szczepionki przeciw gruźlicy BCG. Wygląda jak zmiana o nieregularnym kształcie w miejscu iniekcji BCG, związana z patologicznym gojeniem się miejsca szczepienia.

Koklusz

to starsze określenie krztuśca choroby zakaźnej wywoływanej przez bakterie Bordetella pertussis.

Kokonowa strategia

to szczepienia osób z najbliższego otoczenia w celu pośredniej oceny pacjentów przed zakażeniem.

Konsultacyjna poradnia szczepień

to placówka ochrony zdrowia, której zadaniem jest konsultowanie lub wykonywanie szczepień wśród dzieci z przeciwwskazaniami do nich, jak również opracowywanie indywidualnego kalendarza szczepień dla osób nieuodpornionych zgodnie z programem szczepień (spis poradni w Polsce).

Koplika plamki

to przebarwienia na policzkach wewnątrz jamy ustnej; jeden z objawów odry.

Koprowski Hilary

to polski uczony, który opracował pierwszą szczepionkę przeciw poliomyelitis.

Kraje rozwijające się

to kraje wyzwolone spod panowania kolonialnego, biedne, słabo rozwinięte, nieuprzemysłowione, z wysoką umieralnością i niskim standardem życia. Obejmują większą część Afryki, Azji oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Dawniej nazywane krajami trzeciego świata.

Krup

to inaczej błonica określana też jako dyfteryt lub dławiec, jest ostrą i ciężką chorobą zakaźną, wywoływaną przez bakterie zwane maczugowcami błonicy (łac. Corynebacterium diphtheriae), które wytwarzają silną toksynę, zwaną toksyną błoniczą. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub nosicielem.

Krztusiec

(inaczej koklusz) jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie, tzw. pałeczki krztuśca (Bordetella pertussis) lub parakrztuśca (Bordetella parapertussis). Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Krztusiec jest chorobą bardzo zaraźliwą.

KZM

to kleszczowe zapalenie mózgu (odkleszczowe zapalenie mózgu) czyli zespół neurologicznych komplikacji występujących po zakażeniu flawiwirusami przenoszonymi przez kleszcze.

Kłykciny kończyste

to miękkie, białawe lub różowe wykwity, zwykle szypułkowate o brodawkującej powierzchni. U kobiet umiejscowione zwykle na wargach sromowych, w obrębie krocza i w okolicach odbytu, nierzadko na błonie śluzowej pochwy, w cewce moczowej oraz na szyjce macicy. U mężczyzn najczęściej występują w okolicy żołędzi prącia, wędzidełka oraz na powierzchni napletka.