Słownik

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z Ż
Ł

Łańcuch chłodniczy

to termin, w odniesieniu do szczepionek, określający całokształt działań dotyczących utrzymania oraz monitorowani zgodnych z zaleceniami wytwórcy warunków przechowywania, transportu i dystrybucji szczepionek w celu zachowania ich trwałości i skuteczności.

Łańcuch epidemiczny

to szerzenie się czynnika zakaźnego z rezerwuaru lub gospodarza, który opuszcza go przez „wrota wyjścia”, jest przenoszony „drogami szerzenia” i wnika do następnego podatnego gospodarza przez „wrota wejścia”.