Ryzyko zawleczenia dzikiego wirusa polio do krajów Unii Europejskiej

Opublikowano w dniu: 20 listopada 2013

Od 2002 roku Europa jest kontynentem wolnym od polio. Wydarzenia, które miały miejsce w 2013 roku niosą ryzyko zawleczenia dzikiego wirusa polio do krajów Unii Europejskiej. W Izraelu wykryto dzikiego wirusa polio w próbkach ścieków oraz w próbkach kałów osób zakażonych bezobjawowo. Natomiast w ogarniętej wojną domową Syrii, gdzie poziom zaszczepienia przeciw polio radykalnie spadł do około 50%, miały miejsce zachorowania na poliomyelitis. Wielu uchodźców z Syrii prosi o azyl w krajach Unii Europejskiej, co stwarza możliwość zawleczenia dzikiego wirusa polio do Europy.

W związku z zaistniałą sytuacją kraje Unii Europejskie powinny podjąć pewne działania zmniejszające ryzyko zawleczenie dzikiego wirusa polio do Europy:
•    niezbędna jest identyfikacja populacji osób wrażliwych, nie szczepionych lub
w pełni nie zaszczepionych;
•    kraje w których poziom zaszczepienia przeciwko polio wynosi poniżej 90%,
powinny zwiększyć wszczepialność;
•    wszystkie osoby wyjeżdżające w rejony krążenia dzikiego polio powinny mieć
aktualne szczepienia;
•    wszystkie systemy nadzoru pozwalające na wykrycie wirusa polio (nadzór
środowiskowy, nadzór nad enterowirusami, nadzór nad ostrymi porażeniami
wiotkimi), powinny być wzmocnione;
•    niezbędna jest ocena dostępności szczepionki w razie wybuchu epidemii;
•    kraje przyjmujące uchodźców z Syrii powinny ocenić ich stan zaszczepienia i
zapewnić im szczepienia przeciw polio oraz inne szczepienia jeżeli są niezbędne.

Źródło: aktualności ze strony ECDC
Przygotowała: dr M. Wieczorek, Zakład Wirusologii NIZP-PZH

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading