Rejestracja szczepionki przeciwko gorączce denga w Europie

Opublikowano w dniu: 2 stycznia 2019

Komisja Europejska dopuściła do obrotu szczepionkę przeciwko gorączce denga o nazwie handlowej Dengvaxia. Decyzja ta jest wynikiem pozytywnie zakończonej procedury dopuszczenia do obrotu szczepionki wydanej przez Europejską Agencję Leków. Szczepionka może być podawana osobom przebywającym na terenach endemicznego występowania choroby, w wieku od 9 do 45 lat z udokumentowanym wcześniejszym zakażeniem wirusem dengi.

Osoba mieszkająca na terenach endemicznego występowania choroby może zakazić się w ciągu swojego życia wirusem dengi nawet 4 krotnie. Powtórne zakażenie dengą jest dużo groźniejsze i przebiega znacznie gwałtowniej niż pierwsze. W związku z tym zaleca się szczepienia osobom przebywającym na terenie obszarów wysokiego ryzyka zachorowania na gorączkę denga, w celu zapobiegania powtórnym zakażeniom. Wcześniej WHO wydało rekomendację, zalecając szczepienie jedynie osobom, które już wcześniej przeszły zakażenie.

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciwko dendze oceniano w prowadzonych na ogromną skalę 6 letnich badaniach klinicznych, w których uczestniczyło ponad 40 000 osób z 15 krajów.

Gorączka denga jest ostrą chorobą wirusową, przenoszoną przez ukąszenia komarów. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) denga jest wiodącą przyczyną ciężkich zachorowań i zgonów wśród dzieci w regionach Azji oraz Ameryki Południowej. Co roku rejestruje się ponad 400 milionów zachorowań, z czego ponad 500 tys. przechodzi w formę krwotoczną i 25 tys. osób umiera. Nie jest dostępne skuteczne leczenie przeciwwirusowe. W Europie odnotowywane są importowane przypadki dengi związane z podróżami do krajów endemicznego występowania choroby.

Denga to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa dengi, należącego do rodziny Flaviviridae. Występują cztery typy serologiczne wirusa, co ma znaczenie dla przebiegu choroby. Wektorem zakażenia jest komar Aedes aegypti, rzadziej inne komary z rodzaju Aedes. Nie ma możliwości przeniesienia zakażenia bezpośrednio z człowieka na człowieka. Denga jest wiodącą przyczyną ciężkich zachorowań i zgonów wśród dzieci w gorącej strefie klimatycznej Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Środkowej i Południowej oraz na wyspach Oceanii. Co roku rejestruje się ponad 400 milionów zachorowań, z czego ponad 500 tys. przechodzi w formę krwotoczną i 25 tys. osób umiera. Nie jest dostępne skuteczne leczenie przeciwwirusowe. W typowych przypadkach denga przebiega bezobjawowo (80%) lub łagodnie (10-15%). Dorośli przechodzą chorobę nieco ciężej od dzieci, z silniej zaznaczonymi objawami ogólnymi, powiększeniem węzłów chłonnych i wątroby. Wyróżnia się trzy główne postaci kliniczne choroby: ostry stan gorączkowy, gorączka denga, gorączka krwotoczna denga. Od 2016 r. dostępna jest szczepionka przeciw dendze stosowana w krajach endemicznego występowania choroby. Szczepionka chroni przeciw 4 z 5 znanych serotypów wirusa dengi. Zaleca się jej podawanie osobom zamieszkującym obszary wysokiego ryzyka zachorowania na gorączkę denga, w celu zapobiegania powtórnym zakażeniom. Zalecane jest również stosowanie repelentów, moskitier i innych środków ochrony przed komarami.

Źródła:

Europe: Sanofi’s dengue vaccine gets approved. Outbreak news Today, December 19, 2018

Dengvaxia . SPC https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/dengvaxia-epar-product-information_en.pdf

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading