Realizacja szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 – rekomendacje instytucji międzynarodowych

Opublikowano w dniu: 31 marca 2020

Poniżej wymieniono zalecenia instytucji międzynarodowych na temat realizacji szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19:

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

WHO przypomina, że szczepienia ochronne są kluczowym elementem opieki zdrowotnej. Wizyty szczepienne powinny być realizowane tak długo, jak tylko pozwalają na to zastosowane metody walki z epidemią COVID-19. Działania podejmowane w celu utrzymania realizacji szczepień ochronnych należy dostosowywać do aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i możliwości systemu opieki zdrowotnej w danym kraju. Przy planowaniu działań mających na celu ograniczenie transmisji COVID-19 i zmniejszenie wpływu pandemii na system opieki zdrowotnej, należy uwzględnić minimalizację ryzyka zwiększenia zachorowalności i umieralności z powodu chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. Każde zakłócenie realizacji szczepień ochronnych, nawet na krótki czas, może doprowadzić do kumulacji osób podatnych na zakażenie i zwiększyć ryzyko wybuchu ognisk epidemicznych tych chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. To z kolei może doprowadzić do zwiększenia obciążenia zasobów systemu opieki zdrowotnej, które mogą być konieczne do zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków. (więcej)

 

W wytycznych w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń dla placówek opieki długoterminowej w czasie pandemii COVID-19 WHO rekomenduje  zapewnienie pracownikom i personelowi ośrodków opieki długoterminowej corocznych szczepień przeciw grypie i przeciw pneumokokom za pomocą szczepionek skoniugowanych, ponieważ zakażenia te w istotny sposób przyczyniają się do śmiertelności związanej z chorobami układu oddechowego u osób starszych.

Dokument zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące szczepień w czasie pandemii COVID-19 z uwzględnieniem wykonywania szczepień, nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, nadzoru nad chorobami zakaźnymi przed którymi chronią szczepienia, łańcucha chłodniczego i dostępności szczepionek.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 

CDC w oficjalnym stanowisku dotyczącym realizacji szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 zaleca realizację szczepień ochronnych z zachowaniem wymaganych strategii bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19: oddzielania wizyt dzieci zdrowych od wizyt dzieci chorych poprzez planowanie i realizację wizyt dzieci zdrowych w godzinach porannych, a dzieci chorych w godzinach popołudniowych (separacja czasowa) lub wizyt dzieci zdrowych w innym miejscu poradni niż wizyt dzieci chorych (separacja przestrzenna). Jeśli dana placówka może realizować świadczenia tylko w ograniczonym zakresie, priorytetowo należy traktować opiekę nad noworodkiem i realizację szczepień u niemowląt i dzieci do ukończenia 24. miesiąca życia (więcej).

Amerykańska Akademia Pediatrii (American Academy of Pediatrics).  

Podobnie jak CDC także Amerykańska Akademia Pediatrii podkreśla, że realizacja szczepień najmłodszych dzieci jest najwyższym priorytetem opieki profilaktycznej nad dziećmi w czasie epidemii COVID-19.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading