Realizacja szczepień obowiązkowych

WARIANT 1. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE w 1. i 2. r. ż.
– refundowane, rozkład wizyt wg Programu Szczepień Ochronnych


Jest to podstawowy schemat szczepień według Programu Szczepień Ochronnych. Wymienione w nim preparaty są refundowane dla całej populacji dzieci. Są to głównie preparaty monowalentne (uodporniające przeciw jednej chorobie) lub niskoskojarzone (szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi – DTP).  Schemat przewiduje łącznie 19 iniekcji (wkłuć) oraz 3-krotne podanie szczepionki doustnej w pierwszych dwóch latach życia. Preparat DTP (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi) przewidziany w tym schemacie zawiera pełnokomórkowy składnik krztuśca.

  Wydrukuj
Szczepionka przeciw1 doba
życia*
2 mies
I wizyta
3 mies
II wizyta
4 mies.
III wizyta
5-6 mies.
IV wizyta
7 mies.
V wizyta
13-15 mies.
VI wizyta
16-18 mies.
VII wizyta
Gruźlica
BCG
wzw B
HBV
HBV
HBV
Rotawirusy
RV
RV
RV
Błonica, Tężec, Krztusiec
DTP
DTP
DTP
DTP
Hib
Hib
Hib
Hib
Hib
Poliomyelitis
IPV
IPV
IPV
Pneumokoki
PCV
PCV
PCV
Odra, Świnka, Różyczka
MMR
* szczepienie powinno być przeprowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego
BCG – szczepionka przeciw gruźlicy, HBV (Hepatitis B Vaccine) – szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, RV – szczepionka przeciw rotawirusom, DTP – szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, całokomórkowa, DTaP – szczepionka przeciw Błonicy, tężcowi i krztuścowi, bezkomórkowa, IPV (Inactivated Polio Vaccine) – szczepionka przeciw poliomyelitis, zabita, Hib – szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typu b, PCV – skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom, MMR – szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce
Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2021