Raport ECDC. Kto choruje na tężec?

Opublikowano w dniu: 26 lutego 2024

Zachorowania na tężec dotyczą głównie starszych dorosłych w wieku ≥65 lat – ta grupa wiekowa odpowiadała za 78% wszystkich zgłoszonych przypadków.

W 2021 roku w krajach Unii Europejskiej odnotowano 50 zachorowań na tężec.

W populacji osób starszych istotnie częściej tężec rozpoznawano u kobiet niż u mężczyzn. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zwraca uwagę, że większa zapadalność na tężec w populacji osób starszych prawdopodobnie wynika z mniejszego odsetka zaszczepionych lub zmniejszenia się ochrony wraz z upływem czasu od szczepienia.

Należy pamiętać, że osobom dorosłym dawkę przypominającą szczepienia przeciw tężcowi zaleca się podawać co 10 lat (min. odstęp między szczepieniami przeciwko tężcowi to 5 lat). Zalecenie to uwzględnia polski Program Szczepień Ochronnych. U dorosłych dotychczas nieszczepionych zaleca się szczepienie podstawowe – 3 dawki w schemacie 0, 1, 6 mies. szczepionką nieskojarzoną przeciw tężcowi (T) lub skojarzoną przeciw błonicy i tężcowi Td (jedną, zwykle pierwszą dawkę w schemacie można zastąpić szczepionką ze składnikiem krztuśca Tdap).

Materiały źródłowe
  1. European Centre for Disease Prevention and Control. Tetanus. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2021. Stockholm: ECDC; 2023.
  2. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2024.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading