Priorytet utrzymania programu szczepień ochronnych w Norwegii

Opublikowano w dniu: 5 kwietnia 2020

W dniu 3 kwietnia 2020 roku, Norweski Instytut Zdrowia Publicznego poinformował, że priorytetem instytucji zdrowia publicznego w Norwegii jest utrzymanie wysokiego poziomu zaszczepienia. Przy okazji udostępniono dane z norweskiego rejestru szczepień SYSVAK wskazujące na to, że w 2019 roku utrzymano wysoki stan zaszczepienia dla większości szczepionek oferowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Jak wszystkie kraje na świecie, Norwegia zmaga się z pandemią COVID-19. W dniu 13 marca wprowadzono ścisłe zasady dystansowania społecznego, zamknięto uniwersytety, szkoły, restauracje, kina, itp. W związku z zaistniałą sytuacją, Norweski Instytut Zdrowia Publicznego skierował większość ekspertów do zwalczania epidemii. Już na samym początku kryzysu uzgodniono priorytety zdrowia publicznego, na które trzeba przeznaczać środki pomimo kryzysu. Na pierwszym miejscu tych priorytetów znalazł się program szczepień ochronnych. Dopóki szkoły będą zamknięte, nie będzie możliwe podawanie niektórych dawek przypominających jak również szczepień nastolatków. Jednak w przypadku szczepień najmłodszych dzieci próbuje się utrzymać rutynowe szczepienia, przy zachowaniu środków ostrożności zalecanych przez WHO.

W Norwegii można monitorować wykonawstwo szczepień na bieżąco, ponieważ dane o każdym szczepieniu odnotowywane są w centralnej bazie danych – rejestrze szczepień SYSVAK. System ten wprowadzono kilkanaście lat temu, stanowi on centralną elektroniczną bazę danych, w której pielęgniarki wykonujące szczepienia w ośrodkach zdrowia jak i punktach szczepień w szkołach, rejestrują każdą dawkę szczepionki podawanej w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Baza SYSVAK połączona jest z rejestrem populacyjnym, co daje możliwość monitorowania stanu zaszczepienia w czasie rzeczywistym. Dane statystyczne odnotowane w systemie SYSVAK są analizowane i udostępniane w postaci odsetka dzieci zaszczepionych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

„Ze względu na wysoki stan zaszczepienia w Norwegii, dzieci są dobrze uodpornione przeciw odrze, jednej z najbardziej zaraźliwych znanych chorób, która stanowi poważne zagrożenie w tej grupie- powiedział dr Didrik Vestrheim z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wszystkie dzieci mieszkające w Norwegii są szczepione dwoma dawkami szczepionki MMR, podawanej do 16 roku życia. Pierwsza dawka, zgodnie z Programem Szczepień podawana jest w wieku 15 miesięcy, druga w wieku 11 lat (dzieciom uczęszczającym do szóstej klasy). Stan zaszczepienia 16-latków przeciw odrze, dwoma dawkami szczepionki MMR wynosi 95%. Podejmujemy ogromne wysiłki, aby zapewnić każdemu dziecku mieszkającemu w Norwegii wszystkie szczepienia zalecane w Programie Szczepień Ochronnych, z zachowaniem wieku, kiedy szczepionki powinny być podane i odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami- podkreślił dr Didrik Vestrheim.

Stan zaszczepienia w 2019 roku dzieci w 2 roku życia i 16 roku życia.   

Błonica/tężec/krztusiec: 97% (2 rok życia), 94% (16 rok życia),

Odra: 97% (2 rok życia), 95% (16 rok życia),

Poliomyelitis: 97% (2 rok życia), 94% (16 rok życia),

Hib: 97% (2 rok życia),

Rotawirusy: 95% (2 rok życia),

WZW B: 95% (2 rok życia),

HPV: 89% (16 rok życia (dziewczynki).

Powyższe dane są zaniżone, ponieważ niektóre dawki nie są rejestrowane z przyczyn technicznych związanych z formularzami rejestracji w systemie SYSVAK. Innym powodem są niestandardowe harmonogramy szczepień w poszczególnych grupach wieku, np. nieco niższe wskaźniki dotyczące szczepień nastolatków.