Postęp w walce z odrą zagrożony w czasie pandemii COVID-19

Opublikowano w dniu: 15 listopada 2021

Zgodnie z nowym raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) w czasie pandemii COVID-19 odnotowano największy od 20 lat wzrost liczby dzieci niezaszczepionych przeciw odrze. Niepokojące są również krytyczne luki w nadzorze nad chorobą, co zwiększa ryzyko powrotu epidemii odry w przyszłości. Co prawda liczba zgłoszonych przypadków odry w 2020 roku spadła w porównaniu z poprzednimi latami, jednak ponad 22 miliony niemowląt nie otrzymało pierwszej dawki szczepionki przeciwko odrze – o 3 miliony więcej niż w 2019 roku. Oznacza to największy wzrost niezaszczepionych dzieci przeciw odrze od dwóch dekad.

 

W porównaniu z 2019 r., liczba zgłoszonych przypadków odry na świecie w 2020 r. zmniejszyła się o ponad 80%. Liczba zgonów z powodu odry spadła z około 1 070 000 w 2000 r. do 60 700 w 2020 r. Niższa liczba zachorowań na odrę w 2020 r. nie może maskować rosnącego ryzyka zachorowania na odrę u dzieci na świecie.

Od ponad dekady wykonano jednak najmniej badań laboratoryjnych w kierunku odry. Słabe monitorowanie, testowanie i raportowanie dotyczące odry zagraża zdolności krajów do zapobiegania występowaniu ognisk epidemicznych lub wręcz epidemii tej wysoce zakaźnej choroby.

„Wysoka liczba niezaszczepionych dzieci, epidemie odry oraz wykrywanie chorób i diagnostyka skierowana na wsparcie pandemii COVID-19 to czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo zgonów związanych z odrą i poważnych powikłań u dzieci” – powiedział Kevin Cain, Dyrektor ds. Szczepień w CDC. „Musimy działać teraz, aby wzmocnić systemy nadzoru nad chorobami i zlikwidować luki w odporności, zanim podróże i handel powrócą do poziomu sprzed pandemii, aby zapobiec śmiertelnym epidemiom odry i złagodzić ryzyko innych chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia”, powiedział Kevin Cain.

Możliwość podania dzieciom dwóch dawek szczepionki przeciw odrze jest kluczowym wskaźnikiem globalnego postępu w kierunku eliminacji odry i zdolności do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa odry. W 2020 r., tylko 70% dzieci otrzymało drugą dawkę szczepionki przeciw odrze, znacznie poniżej 95% progu odporności zbiorowiskowej wymaganego do przerwania transmisji wirusa odry.

„Chociaż liczba zachorowań na odrę spadła w 2020 roku, dowody sugerują, że prawdopodobnie jesteśmy świadkami ciszy przed burzą, ponieważ ryzyko epidemii wciąż rośnie na całym świecie” – powiedziała dr Kate O’Brien, dyrektor Departamentu Szczepień, Szczepionek i Biologii WHO. Osłabiona realizacja programu szczepień przeciw odrze związana z walką z COVID-19, może stwarzać ryzyko wymiany jednej śmiertelnej choroby na inną.

Należy wzmocnić systemy szczepień i nadzoru, aby zmniejszyć rosnące ryzyko zachorowania na odrę

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczne zakłócenia w usługach związanych ze szczepieniami i zmiany zachowań prozdrowotnych w wielu częściach świata. Podczas gdy środki stosowane w celu złagodzenia COVID-19 – maski, mycie rąk, dystansowanie – również ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa odry, kraje i globalni partnerzy w dziedzinie zdrowia muszą traktować priorytetowo szczepienie dzieci przeciwko odrze, aby w przyszłości zmniejszyć ryzyko epidemii i zgonów, którym można było zapobiec.

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób człowieka, ale można jej prawie całkowicie zapobiec poprzez szczepienia.

W latach 2000-2020 szacowana liczba zgonów z powodu odry spadła o 94%, z 1 072 800 do 60 700, zapobiegając 31,7 mln zgonów z powodu odry.

Do końca 2020 r. 81 krajów (42 procent) zdołało utrzymać status eliminacji odry pomimo pandemii, ale żadne nowe kraje nie uzyskały statusu kraju, gdzie wyeliminowano odrę.

Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading