Obowiązkowe szczepienia w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, a nie w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego

Opublikowano w dniu: 10 maja 2023

9 maja Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że  Program Szczepień Ochronnych w zakresie szczepień obowiązkowych ogłaszany przez Głównego Inspektora Sanitarnego  w formie komunikatu powinien być publikowany w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Trybunał podkreślił, że wyrok nie oznacza zakwestionowania samego obowiązku poddawania się szczepieniom.

Program Szczepień Ochronnych w zakresie szczepień obowiązkowych, aby mieć moc obowiązującą, musi być publikowany w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia, a nie jak dotychczas – komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy prawa powinny być dostosowane w ciągu pół roku. Orzeczenie Trybunału nie oznacza zakwestionowania istnienia samego obowiązku szczepień ochronnych

Skargę do Trybunału Konstytucyjnego skierowała w 2019 roku matka, ukarana grzywną za niepoddanie swoich dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Wyrok Trybunału oznacza, że Program Szczepień Ochronnych będzie musiał być publikowany w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia, nie komunikatu GIS. Wyrok Trybunału nie ma wpływu na sam obowiązek poddawania się szczepieniom i realizację kalendarza szczepień, odpowiednie rozporządzenie zostanie znowelizowane – przekazał PAP rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Wydane orzeczenie nie oznacza zakwestionowania istnienia obowiązku szczepień ochronnych, ale wskazuje na konieczność dostosowania stanu prawnego przez właściwy organ władzy publicznej.

Wyrok wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, ale na dostosowanie przepisów – by utrzymać ciągłość obowiązku szczepień – organy władzy publicznej mają 6 miesięcy.

Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading