Niska akceptacja dla szczepionki przeciw COVID-19 w badaniu ankietowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego

Opublikowano w dniu: 1 lipca 2020

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Warszawski we współpracy z ARC Rynek i Opinia przeprowadzili badanie ankietowe na temat akceptacji wśród Polaków nowej szczepionki przeciw COVID-19. Z badania wynika, że tylko co trzeci badany (37%) skorzystałby ze szczepionki przeciw COVID-19, gdyby była dostępna. Główne obawy Polaków to zbyt szybkie wprowadzanie szczepionki na rynek i brak zaufania do firm pracujących nad nią. Najbardziej ufni wobec szczepień są najmłodsi dorośli – osoby w wieku 18-24 lata.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie 1066 osób , w dniach 2-9 czerwca 2020 roku. Z przeprowadzonego badania wynika, że zaledwie 37% badanych skorzystałoby ze szczepionki przeciw COVID-19, gdyby była dostępna. 28% respondentów zadeklarowało, że nie skorzystałoby ze szczepionki, 34% osób nie miało zdania.

Główne powody podawane przez respondentów do odpowiedzi, że nie skorzystają ze szczepienia przeciw COVID-19, gdyby było dostępne:

  • Zbyt szybkie wprowadzenie szczepionki na rynek
  • Brak zaufania do sposobu finansowania prac nad szczepionką
  • Niepewność co do skuteczności szczepionki
  • Ryzyko przewyższające korzyści
  • Brak przynależności do grupy ryzyka COVID-19

Najbardziej pozytywną postawę dla szczepienia przeciw COVID-19 prezentowały osoby w grupie wieku od 18 do 24 roku życia.

Więcej informacji na temat badania oraz analiza wyników.

Protokół badania. 

 

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading