Instytut Gruźlicy Chorób Płuc opublikował raport o występowaniu gruźlicy w 2019 roku

Opublikowano w dniu: 2 lipca 2020

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie opublikował raport roczny podsumowujący występowanie gruźlicy w 2019 roku. Dane o przypadkach gruźlicy gromadzone są w Krajowym Rejestrze Zachorowań na Gruźlicę prowadzonym przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Od kilkudziesięciu lat sukcesywnie spada liczba zachorowań na gruźlicę.

W 2019 roku w Polsce zarejestrowano 5321 zachorowań na gruźlicę, czyli 166 przypadków gruźlicy mniej niż w roku poprzednim i 2188 przypadków mniej w porównaniu z rokiem 2010. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w 2019 roku wynosiła 13,9 i była mniejsza o 2,8% w porównaniu z rokiem 2018 oraz o 29,4% w porównaniu z rokiem 2010, w którym wynosiła 19,7.

Najczęstszą postacią gruźlicy była gruźlica płuc. W 2019 roku zarejestrowano 5 075 przypadków gruźlicy płuc, tj. 95,4% wszystkich zachorowań. Zachorowania na gruźlicę pozapłucną (246 przypadki) stanowiły 4,6% ogółu chorych zarejestrowanych w 2019 roku. Najczęstszą postacią gruźlicy pozapłucnej było gruźlicze zapalenie opłucnej (79 zachorowań), gruźlica obwodowych węzłów chłonnych (46 zachorowań), gruźlica kości i stawów (32 zachorowania), gruźlica narządów moczowo płciowych (25 zachorowań), gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (6 zachorowań). W 2019 roku nie zarejestrowano zachorowań na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dzieci do 14 lat.

Najwięcej zachorowań odnotowano u osób w wieku od 45 do 64 lat (45,2%). Zachorowania na gruźlicę dzieci do 14 lat stanowiły 1,5% ogółu zachorowań. U dzieci wykryto 61przypadków gruźlicy płuc i 20 przypadków gruźlicy pozapłucnej. Najczęstszą postacią gruźlicy pozapłucnej u dzieci była gruźlica węzłów chłonnych klatki piersiowej. Podobnie jak w latach poprzednich na gruźlicę częściej chorowali mężczyźni – 71,3% ogółu zachorowań. Więcej zachorowań na gruźlicę odnotowano w miastach (3 335) niż na wsi (1 986).

Przypadki gruźlicy u cudzoziemców stanowiły 2,3% wszystkich zachorowań.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Biuletynie „Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2019 roku. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc”.