KOROUN opublikował raport o występowaniu inwazyjnej choroby meningokokowej w Polsce w 2019 roku

Opublikowano w dniu: 16 czerwca 2020

2 czerwca 2020 roku Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) opublikował raport o występowaniu inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM) w Polsce w 2019 roku. Z raportu wynika, że w 2019 roku potwierdzono 167 przypadków IChM. Najwyższą zapadalność odnotowano w grupie wieku 0-11 mies. (10,8/100 000) oraz 12-23 mies. (6,45/100 000). Najczęstszą przyczyną IChM są meningokoki serogrupy B. Obserwowany jest wzrost odsetka zakażeń wywołanych przez meningokoki serogrupy W. W ciągu ostatnich 5 lat, ponad 5-krotny.

Meningokoki dzieli się na 12 grup serologicznych, ale zakażenia wywołują najczęściej meningokoki serogrupy B, C, W oraz Y. W 2019 roku wśród zgłoszonych i potwierdzonych w KOROUN przypadków IChM najwięcej dotyczyło meningokoków serogrupy B (66%) oraz serogrupy C (20%). Zakażenia meningokokami serogrupy W dotyczyły 11% zgłoszonych przypadków. Zakażenia serogrupami Y oraz innych występowały bardzo rzadko. W grupie wieku do 11 m.ż. najczęściej występowały meningokoki serogrupy B.

Ogólny współczynnik śmiertelności w 2019 roku wyniósł 16,5%, przy czym najwyższy (50%) odnotowano u osób >65 lat. U niemowląt wyniósł 13,6%.

Należy zwrócić uwagę na zdecydowany wzrost odsetka meningokoków serogrupy W, który od 2014 roku wzrósł ponad 5- krotnie.

Najwięcej przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej występuje u niemowląt.

Zakażenia meningokokowe najczęściej wywołują meningokoki serogrupy B.

Obserwowany jest wzrost odsetka zakażeń wywołanych przez meningokoki serogrupy W.

Celem działania KOROUN jest monitorowanie pozaszpitalnych bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem. Działalność Ośrodka koncentruje się m.in. na monitorowaniu inwazyjnych zakażeń bakteryjnych, którym można chronić się drogą szczepień: Neisseria meningitidis (dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokoki), Streptococcus pneumoniae (dwoinki zapalenia płuc, pneumokoki), Haemophilus influenzae (pałeczki hemofilne). Przesyłanie materiału do badania w KOROUN jest dobrowolne.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading