Kampania wspierająca obowiązkowe szczepienia we Włoszech

Opublikowano w dniu: 16 września 2018

We Włoszech od 2017 roku występuje epidemiczny wzrost zachorowań na odrę. W 2017 roku zgłoszono tam ponad 5000 zachorowań, w pierwszym półroczu 2018 roku – ponad 1700 zachorowań. Ze względu na tak niepokojącą sytuację epidemiologiczną w 2017 roku obowiązek szczepień rozszerzono tam do 12 szczepień (przeciw poliomyelitis, błonicy, tężcowi, zapaleniu wątroby typu B, Haemophilus influenzae typu B, chorobie meningokokowej grupy B, chorobie meningokokowej grupy C, odrze, śwince, różyczce, krztuścowi i ospie wietrznej). Szczepienia stały się warunkiem zapisu dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół. Rodzice zostali ustawą zobowiązani do przedstawiania dowodu szczepienia przed przyjęciem dziecka do żłobka, przedszkola i szkoły. Bezpośrednią przyczyną zaostrzenia przepisów była epidemia odry oraz niski stan zaszczepienia, który w przypadku 2 dawek szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce obniżył się do poziomu poniżej 80%.

Nowy rząd włoski, wybrany wiosną 2018 roku ogłosił złagodzenie tej ustawy.  Proponowana zmiana miała polegać na zastąpieniu wymaganych obecnie zaświadczeń lekarskich o szczepieniach jedynie oświadczeniami rodziców o tym, że dziecko zostało uodpornione. Rodzice, pracownicy służby zdrowia i nauczyciele we Włoszech podjęli wspólną akcję i protestują przeciw rządowym planom złagodzenia ustawy dotyczącej obowiązkowych szczepień dzieci. Na początku września w parlamencie Włoch złożono petycję popartą przez 290 000 osób przeciw rządowym planom liberalizacji ustawy wprowadzającej obowiązek szczepień. Podpisy pod petycją o zachowanie ustawy w obecnym kształcie zebrało stowarzyszenie Ja Szczepię (IoVaccino). W kampanie zaangażowani są m.in. rodzice dzieci, które ze względu na stan zdrowia są narażone na infekcje, w tym z zaburzeniami układu odporności np. po transplantacjach. Ze względu na stan zdrowia nie mogą być szczepieni. Mogą liczyć jedynie na efekt odporności zbiorowiskowej wynikający z wysokiego stanu zaszczepienia.
Chcemy uwrażliwić parlamentarzystów, apelując o prowadzenie poważniejszej i bardziej przejrzystej dyskusji, zwłaszcza ze środowiskami naukowymi – wyjaśnił cel petycji specjalista chorób zakaźnych Stefano Zona, członek komitetu naukowego stowarzyszenia. Jego przewodnicząca Giovanna Mancini powiedziała na konferencji prasowej w Izbie Deputowanych, że organizacja ta zaczęła działać w 2015 roku w reakcji na „masową dezinformację” na temat szczepień w mediach społecznościowych.

Szczepienia zapewniają ochronę przede wszystkim osobie zaszczepionej. Jednak dzięki szczepieniom wielu osób (powyżej 95%), przed odrą chronione są również osoby, które z racji choroby lub zbyt młodego wieku (niemowlęta) nie mogą być zaszczepione. We Włoszech stan zaszczepienia przeciw odrze oceniany jest na poziomie około 91%. W niektórych regionach kraju jest jeszcze niższy, co powoduje, że wciąż w kraju jest wiele osób podatnych na zachorowania.

Źródło:

Parents in Italy voice support for vaccination, Vaccines Today, September 13th, 2018.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading